نظامی گری از مشاغل سخت دوران قاجار

نظامی گری از مشاغل سخت دوران قاجار

مقرری‌ای که دولت می‌دهد، برای هر سرباز پیاده ۸۰ قران در سال و روزی چهار قرص ۱۳۶۰ گرم نان، لباس و مرسوم دیگر است. باقی مخارج را از محل پول سرباز که از املاک و اراضی می‌گیرند می‌پردازند و کسری را جبران می‌کنند...

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

مشاغل نظامی در دوران قاجاری جز مشاغل کم‌درآمد محسوب می‌شد. با وجود آنکه این شغل، شغلی سخت محسوب می‌شد؛ اما حقوق دریافتی سربازان و افراد بازنشسته بسیار کم بود و همین موضوع نظامیان را وادار به انجام شغل دوم در کنار شغل نظامی‌گری می‌کرد:
«افراد بازنشسته معمولاً نیم حقوق را می‌گیرند و افراد مشغول به خدمت هم همه مقرری دولتی را دریافت نمی‌کنند. مقرری‌ای که دولت می‌دهد، برای هر سرباز پیاده ۸۰ قران در سال و روزی چهار قرص [- ۱۳۶۰ گرم نان، لباس و مرسوم دیگر است. باقی مخارج را از محل پول سرباز که از املاک و اراضی می‌گیرند می‌پردازند و کسری را جبران می‌کنند، به طوری که به هر قراول در سال نزدیک به ۱۲۰ قران می‌رسد. گویا جمع وصولی‌ها برای پول سرباز) دویست قران در سال برای هر فرد پیاده نظام می‌شود. اما آنها در حقیقت مبلغی بسیار کمتر از این دریافت می‌کنند و معمولاً هر سرباز پنج قران در ماه، که نزدیک ۶۰ قران در سال می‌شود، می‌گیرد. چنین است که سربازها معمولاً سختی می‌کشند و آنها که فرصت و امکان دارند کار و حرفه‌ای مانند نهر کنی و گچ‌کاری و باربری و هیزم‌شکنی پیش می‌گیرند و معدودی که سرمایه‌ای دارند در کنار خیابان بساط صرافی و تبدیل پول سیاه و سفید به هم می‌گسترند تا در آمد آن کمک خرجی برای زندگی شان باشد.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •