انگلستان و فرانسه : پیشگامان کاریکاتور سیاسی

انگلستان و فرانسه : پیشگامان کاریکاتور سیاسی

در فرانسه و انگلیس از دیرباز با توجه به اوضاع و احوال سیاسى و اجتماعی خاص ، کاریکاتور به عنوان حربه‌اى در درگیری‌هاى جناح‌هاى مختلف سیاسى مورد استفاده قرار گرفت. «ویلیام هوگارت» از جمله کسانى است که در این راه، مکتب تازه‌اى در انگلستان به وجود آورد...

کافه تاریخ- کافه هنر

 

در فرانسه و انگلیس از دیرباز با توجه به اوضاع و احوال سیاسى و اجتماعی خاص ، کاریکاتور به عنوان حربه‌اى در درگیری‌هاى جناح‌هاى مختلف سیاسى مورد استفاده قرار گرفت. «ویلیام هوگارت» از جمله کسانى است که در این راه، مکتب تازه‌اى در انگلستان به وجود آورد. آثار هوگارت راه‌گشاى افراد دیگرى در این زمینه شد که از میان آنها نام «جیمز گیلارى» پدر و بنیانگذار کاریکاتور سیاسى در انگلستان و «رولاندسون» بیش از همه می‌درخشد. فرانسویان نیز به نوبه خود در این راه تکاپو کردند. کاریکاتور سیاسى که در دوران لویى شانزدهم به شدت سرکوب شده بود، قبل و در جریان انقلاب کبیر فرانسه جان تازه‌اى گرفت و رونق‌بخش شبنامه‌هایى شد که به مدد صنعت چاپ، دست به دست در میان مردم می‌گشت. پس از پایان انقلاب، اتفاقى در پاریس افتاد که آینده طنز ترسیمى و کاریکاتور روزنامه‌اى را دگرگون کرد. در نوامبر سال 1830 «شارل فیلیپون» سنگ‌بناى نشریه‌اى به نام کاریکاتور را گذاشت که می‌توان از آن به عنوان نخستین نشریه صرفاً فکاهى و انتقادى سیاسى یاد کرد. .... در سال 1841م هفته‌نامه «پانچ» در انگلستان پا به عرصه وجود گذاشت. کاریکاتوریست اصلى این نشریه «جان لیچ» بود که می‌توان کارهایش را الگوى اصلى کاریکاتور روزنامه‌اى به شکلى که بعداً در تمام جهان مرسوم شد، دانست.»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •