گزارشی از فعالیتهای انقلابی شهید آیت الله دستغیب

گزارشی از فعالیتهای انقلابی شهید آیت الله دستغیب

شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب از تأثیرگذارترین علمای شیراز در جریان نهضت امام خمینی(ه) بود. ایشان با سخنرانی‌های افشاگرانه‌ی خود در طول دهه‌ی چهل و پنجاه نقش بسیار زیادی در آگاهی‌دهی به مردم شیراز برعهده داشت.

کافه تاریخ- سند

 

شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب از تأثیرگذارترین علمای شیراز در جریان نهضت امام خمینی(ه) بود. ایشان با سخنرانی‌های افشاگرانه‌ی خود در طول دهه‌ی چهل و پنجاه نقش بسیار زیادی در آگاهی‌دهی به مردم شیراز برعهده داشت. این عالم ربانی در موضوعاتی چون جشن هنر شیراز و ... بیشترین افشاگری‌ها را انجام داد، طبق اسناد ایشان از دهه 1320 علیه رژیم پهلوی بصورت علنی و پنهانی مبارزه می‌کرد. در سندی که در ادامه می آید به نقش ایشان در جریان تظاهرات علیه رژیم پهلوی اشاره شده است. در بخشی از سند آمده است: « نامبرده بالا که از طرفداران سرسخت خمینی می‌باشد با سخنرانی‌های تحریک‌آمیز مکرر خود یکی از مسببین اصلی تمام آشوب‌ و تظاهرات شیراز می‌باشد.»

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •