آرام‌ترین گروه سیاسی مخالف شاه

آرام‌ترین گروه سیاسی مخالف شاه

بزرگترین گروه اجتماعی زیر ستم رژیم در ایران را مردم فقیر روستائی تشکیل می‌دهند که در عین نارضایتی به نحو قابل ملاحظه‌ای آرام است و از جریان اصلی حیات سیاسی ایران خارج مانده است.

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

روستائیان به دلیل سیاست‌های اصلاحات ارضی محمدرضا شاه یکی از گروه‌های ناراضی و مخالف رژیم بودند که در مواردی به مقاومت در برابر این سیاست‌ها نیز پرداختند. با این حال روستاییان به دلایل شرایط خاص خود، آرام‌ترین گروه مخالف سیاسی بودند:
«بزرگترین گروه اجتماعی زیر ستم رژیم در ایران را مردم فقیر روستائی تشکیل می‌دهند. در سال ۱۹۷۶ پنجاه و سه درصد کل جمعیت ایران در نواحی روستائی می‌زیست و در حدود نیمی ‌از آنان کارگران فاقد زمین بودند. با اینحال هم قبل از اصلاحات ارضی و هم بعد از آن مقاومت در نواحی روستای چه در قبال دولت و چه در قبال روستائیان ثروتمند، اندک بوده است. در شش دهه پیش از اصلاحات ارضی هیچگونه جنبش نیرومند دهقانی در ایران وجود نداشته. مگر در مواردی که به عنصر منطقه‌ای یا ملی بر آن افزوده شده باشد (مثلا در گیلان). از آغاز اصلاحات ارضی به این سو، تصور می‌رود که مواردی از اعتراض روستائیان نسبت به ناتوانی در اجرای قوانین اصلاحات ارضی وجود داشته است و همچنین برخی از روستائیان که در سال‌های دهه شصت صاحب زمین شدند اما در سال‌های دهه هفتاد زمین خود را از دست دادند اعتراض‌هانی کرده بودند. اما تصویر کلی، حکایت از یک جمعیت روستائی دارد که به نحو قابل ملاحظه‌ای آرام است و از جریان اصلی حیات سیاسی ایران خارج مانده است.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •