بازار وکیل شیراز شاهکار بی نظیر شاه زند

بازار وکیل شیراز شاهکار بی نظیر شاه زند

کمـتر شهری در ایران‌ وجود دارد که بازاری نداشته باشد. اصولاُ کلمه بازار که واژه‌ای فارسی‌ است از این زبان‌ به‌ زبـانهای دیگر رفته و به همین مفهوم نیز به کار برده می‌شود.  بازار طویل خوش طـرحی که از بهترین آثار کریم خان زنـد اسـت و هنوز تقریباُ سالم و پابرجای در شیراز باقیمانده، بنام‌ «بازار وکیل» مشهور است و تصور می‌رود شهریار زند پس از ملاحظه بازار قدیمی لار (از آثار زمان شاه عباس کبیر) طرح آنرا در شیراز ریخته است.

کافه تاریخ- کافه هنر

 

کمـتر شهری در ایران‌ وجود دارد که بازاری نداشته باشد. اصولاُ کلمه بازار که واژه‌ای فارسی‌ است از این زبان‌ به‌ زبـانهای دیگر رفته و به همین مفهوم نیز به کار برده می‌شود.  بازار طویل خوش طـرحی که از بهترین آثار کریم خان زنـد اسـت و هنوز تقریباُ سالم و پابرجای در شیراز باقیمانده، بنام‌ «بازار وکیل» مشهور است و تصور می‌رود شهریار زند پس از ملاحظه بازار قدیمی لار (از آثار زمان شاه عباس کبیر) طرح آنرا در شیراز ریخته است. تمام کارهای بازرگانی، خـرید و فروش کالاهای‌ داخلی‌ و خارجی و مبادلات پایاپای، صدور یا دریافت حوالجات و صرافیها همگی در حجره‌های این بازار انجام می گرفته و در واقع بازار وکیل مانند قلب واقعی شیراز بوده و تمام امور بازرگانی درآنجا به جریان‌ می‌افتاده‌ است. بازار وکیل تـشکیلاتی داشـته که بازرگانان می‌توانستند با اطمینان کامل کالاهای خود را در آن به امانت بسپارند و در موقع لازم از آن استفاده نمایند. این بازار از‌ نزدیکی‌ دروازه اصفهان تا مدخل بازارهای قدیم امتداد دارد و مشتمل بر حجره‌هائی با سکوی پهن در طرفین و 74 دهانه طـاقهای بـلند و خوش تناسب بوده است و چهار سوق بلندی در میان‌ آن‌ قرار‌ داشته که بازارهای فرعی و غربی‌ و شرقی‌ آنرا‌ قطع می نموده است.  مصالح ساختمانی این بازارها گچ و آجر و‌آهک بوده که روی پایه‌هائی از تخته سـنگ‌های تـراشیده قرار گرفته است‌. سقف‌ چهار‌ سوق که از چهار طرف آن چهار بازار‌ منشعب‌ میشود بسیار بلند و با سبک ساختمانی دلپسندی بنا شده است. 
قسمتهای مختلف این بازارها، بنا بر اساس کارهای صـنعتی‌ کهـ‌ در‌ آن انـجام میگرفته بنامهای مخصوص خوانده مـی‌شود مـانند: بـازار بزرگ‌ که انواع کالاها در آن یافت میشد. بازار بزازان، بازار بلور فروشان، بازار خیاطها، بازار کلاهدوزها، بازار سراج‌ها‌ و بازار‌ شمشیرگرها‌. بازار وکیل در ردیف آثار تـاریخی کشـور بـه شماره 924 به‌ ثبت‌ رسیده است. 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •