باج خواهی مطبوعات از احزاب فرمایشی پهلوی دوم

باج خواهی مطبوعات از احزاب فرمایشی پهلوی دوم

اختلافات شخصی در میان اعضای احزاب فرمایشی رژیم پهلوی و فساد تنیده در آن از ویژگی مشترک این احزاب می‌باشد. در این سند، گوشه‌هایی از مناسبات میان اعضای حزب ایران نوین و چهره‌های مطبوعاتی وابسته به این حزب ترسیم شده است.

کافه تاریخ- سند

 

اختلافات شخصی در میان اعضای احزاب فرمایشی رژیم پهلوی و فساد تنیده در آن از ویژگی مشترک این احزاب می‌باشد. در سند زیر، سال 1353، گوشه‌هایی از مناسبات میان اعضای حزب ایران نوین و چهره‌های مطبوعاتی وابسته به این حزب ترسیم شده است. در انتهای سند راجع به مطبوعات و حزب آمده است: «آن‌چه مسلم است وضع مطبوعاتی نظیر فرمان - مرد مبارز- آژنگ و غیره که در زمان‌های گذشته از طریق کلاشی و بند و بست با افراد یا سازمان‌ها به همه چیز می‌رسیده‌اند و حزب ایران نوین این عده را بدون مطالعه و صرفاً در جهت منافع خودشان دور هم جمع کرده و هر ماه مبالغ هنگفتی برای آنها می‌پردازد. علاوه بر این‌ها سالی مبالغ زیادی بابت خرید کاغذ رسماً از طریق شرکت تعاونی که برایشان درست کرده به آنها باج می‌دهد که چه بکنند؟…»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •