مناره قاسم آباد در سیستان

مناره قاسم آباد در سیستان

‌‌‌سـیستان‌ از لحاظ آثار باستانی بسیار مشهور و مورد توجه باستان شناسان بوده است. یکی از آثار باستانی این منطقه مناره یا میل قاسم آباد که بقایای‌ ساختمان‌ مسجدی‌ هم در پای آن باقی مانده، در روستای قاسم آباد واقع شده و تقریبا 24 متر‌ ارتفاع داشته است.

کافه تاریخ- کافه هنر

 

 ‌‌‌سـیستان‌ از لحاظ آثار باستانی بسیار مشهور و مورد توجه باستان شناسان بوده است. یکی از آثار باستانی این منطقه مناره یا میل قاسم آباد که بقایای‌ ساختمان‌ مسجدی‌ هم در پای آن باقی مانده، در روستای قاسم آباد واقع شده و تقریبا 24 متر‌ ارتفاع داشته است. در روی بدنه بیرونی آن دو کـتیبه در بـالا و پائین‌ وجود‌ دارد‌ که در کتیبه پایین از تاج الدین ابو الفضل نصر (480-559 ق) امیر سیستان نام‌ برده‌ شده و در سمت بالا اسم نوه او تاج الدین حرب(562-612‌ ق)نوشته‌ شده‌ است، از این رو می‌توان قدمت مـناره مـزبور را بـه قرن ششم هجری قمری نـسبت‌ داد‌.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •