تلگراف اهالی شمیران در حمایت از ملی شدن صنعت نفت

تلگراف اهالی شمیران در حمایت از ملی شدن صنعت نفت

تلگراف اهالی شمیران به رضا حکمت رئیس مجلس شورای ملی مشعر بر اعلام پشتیبانی از محمد مصدق نخست وزیر در اجرای قانون ملی شدن نفت و خلع ید بیگانگان با توجه به خاتمه یافتن استعمار انگلیس

کافه تاریخ- سند

 

تلگراف اهالی شمیران به رضا حکمت رئیس مجلس شورای ملی مشعر بر اعلام پشتیبانی از محمد مصدق نخست وزیر در اجرای قانون ملی شدن نفت و خلع ید بیگانگان با توجه به خاتمه یافتن استعمار انگلیس

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •