چرا شریف امامی مجری سیاست آشتی ملی شد؟

چرا شریف امامی مجری سیاست آشتی ملی شد؟

یکی از دلایل انتخاب شریف امامی به مقام نخست وزیری این بود که وی از یک خانواده روحانی بود و شخصاً" هم با بعضی از روحانیون روابط نزدیکی داشت. اما از نظر مخالفان و روحانیون تعیین شریف امامی به مقام نخست وزیری بدترین و انتخاب ممکن بود...

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

یکی از تاکتیک‌های شاه در اواخر حکومت برای مقابله با اعتراضات مردمی، سیاست آشتی ملی بود که از طریق افرادی چون شریف امامی به اجرا گذارده شد. این سیاست علیرغم به کارگیری ظاهری سیاست‌های آشتی‌جویانه و غیرخصمانه با شکست مواجه شد؛ زیرا علاوه بر پیشینه سیاسی شریف امامی، زمان اجرای این سیاست نامناسب بود و کار از کار گذشته بود. از سویی مردم به خوبی از ماهیت و دلایل این سیاست و نمایشی بودن آن آگاه بودند:
«قبل از وقوع حوادثی که به استقرار حکومت نظامی منجر شود شاه درصدد تغییر دولت خود برآمده و قصد داشت سیاست آشتی جویانه‌ای نسبت به مخالفان در پیش بگیرد او استعفای دولت آموزگار را پذیرفته و ماموریت تشکیل کابینه جدید را به جعفر شریف امامی رئیس مجلس سنا محول کرده بود. یکی از دلایل انتخاب شریف امامی به مقام نخست وزیری این بود که وی از یک خانواده روحانی بود و شخصاً" هم با بعضی از روحانیون روابط نزدیکی داشت. اما از نظر مخالفان و روحانیون تعیین شریف امامی به مقام نخست وزیری بدترین و انتخاب ممکن بود؛ زیرا شریف امامی با ریاست طولانی خود بر بنیاد پهلوی و روابط نزدیک با شاه مسئول بسیاری از اعمال خلافی بود که به شاه نسبت داده می‌شد و علاوه بر آن شخصاً متهم به فساد بود. او با اینکه از یک خانواده مذهبی بود برخلاف آنچه شایع شده بود با روحانیون، بخصوض رهبران مذهبی مخالف چندان رابطه ای نداشت.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •