رادیو، سرگرمی مهم مردم در دوره پهلوی

رادیو، سرگرمی مهم مردم در دوره پهلوی

علاقه شدید مردم به رادیو باعث شد تا در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی نیز جایی برای قصه‌گویی گشوده شود چنان‌که برنامه‌هایی چون قصه‌های شب،‌قصه آدینه و قصه‌گویی برای کودکان در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی تا پایان دوران حکومت پهلوی همچنان رواج داشت.

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

سبک سرگرمی‌ها در دوره پهلوی متأثر از ورود رادیو، تلویزیون و سایر رسانه‌ها تا حدود زیادی تغییر کرد و جای سرگرمی‌های سنتی را گرفت. در کنار این موارد، سرگرمی‌های دیگری که متناسب با رشد گروه‌های خاص همچون دانشجویان بود نیز رواج زیادی یافت:
«سرگرمی‌های مردم تهران در عصر پهلوی» با برخی پیشرفت‌ها، متفاوت از دوره پیشین است. ورود رادیو یکی از وسایلی است که سرگرمی تازه‌ای به شمار می‌آید. درباره تاثیر رادیو در قصه‌گویی آمده است: «علاقه شدید مردم به این هنر سنتی باعث شد تا در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی نیز جایی برای قصه‌گویی گشوده شود چنان‌که برنامه‌هایی چون قصه‌های شب،‌قصه آدینه و قصه‌گویی برای کودکان در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی با صدای افرادی چون صبحی مهتدی و مولود عاطفی تا پایان دوران حکومت پهلوی همچنان رواج داشت. از سوی دیگر رشد قشر تحصیل‌کرده موجب رشد قصه‌های مکتوب و توجه به رمان، داستان و به‌ویژه رشد پاورقی‌نویسی در نشریات شد که همگی ریشه در سنت قصه‌گویی دارند و افرادی چون حسینقلی مستعان،‌حسین مسرور، جواد فاضل،‌ابراهیم مدرسی،‌عماد عصار، ارونقی کرمانی،‌احمد ناظرزاده کرمانی،‌حمزه سردادور، محمدحسین میمندی‌نژاد،‌امیر عشیری، رجب‌علی اعتمادی و پرویز قاضی‌سعید از صاحب‌نامان این عرصه به‌شمار می‌آیند.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •