دلال آثار باستانی ایران یا ایرانشناس علاقمند و دلسوز؟
روایت نویسنده آمریکایی از مامورریت اصلی آرتور پوپ در ایران

دلال آثار باستانی ایران یا ایرانشناس علاقمند و دلسوز؟

آرتور اپهام پوپ ایران شناس امریکایی از 1925 به‌عنوان مشاور افتخاری هنرهای ایرانی در خدمت دولت ایران فعالیت می‌کرد. وی همچنین به‌عنوان مشاور هنر ایرانی موزه پنسیلوانیا انتخاب شد. او از سال 1925 سرپرستی بیست هیات اعزامی علمی در ایران را به‌عهده داشت و به همراه همسرش دکتر فیلیس آکرمن با مسافرتهای متعدد به شهرهای ایران، درباره هنر ایرانی تحقیقات فراوانی انجام داد.

کافه تاریخ- کافه هنر

 

آرتور اپهام پوپ ایران شناس امریکایی از 1925 به‌عنوان مشاور افتخاری هنرهای ایرانی در خدمت دولت ایران فعالیت می‌کرد. وی همچنین به‌عنوان مشاور هنر ایرانی موزه پنسیلوانیا انتخاب شد. او از سال 1925 سرپرستی بیست هیات اعزامی علمی در ایران را به‌عهده داشت و به همراه همسرش دکتر فیلیس آکرمن با مسافرتهای متعدد به شهرهای ایران، درباره هنر ایرانی تحقیقات فراوانی انجام داد. در داخل ایران نیز پیرآمون خدمات یا خیانت وی به فرهنگ و هنر ایرانی مباحث زیادی مطرح شده است. چارلز‌ موریتز‌، نـویسنده امـریکایی، در کتاب بیست جلدی‌اش تحت عـنوان «بـیوگرافی جاری» کـه بـه شـرح زندگی و فعالیت چهره‌های علمی، سیاسی، ورزشـی و... ایـالات‌متحده امریکا می‌پردازد‌، اطلاعات‌ جدیدی از زندگی دکتر‌ پوپ‌ به‌دست می‌دهد. وی در مورد پوپ می‌نویسد: «... پوپ در سال1918 بـه هـمکاری با عضو مهم غیرنظامی ستاد دفـاع عمومی جنگ پرداخت و در طـرحی راجـع‌به بررسی نحوه تشویق برای بـالابردن‌ کـیفیت‌ فعالیتهای افسران، مشارکت نمود... وی در 1919 به‌عنوان مشاور هنر ایرانی در موزه‌ها و مجموعه‌های شخصی برگزیده شـد. او بـه‌زودی دریافت که فعالیتش به‌عنوان مـبلّغ فـرشهای ایـرانی، درآمدش را پنج‌برابر حـقوق‌ پروفـسوری‌اش‌ افزایش می‌دهد‌. پوپ بعد از ازدواج بـا فـیلیس آکرمن در ژوئن1920 به فعالیت در زمینه خدمات مشاوره‌ای شخصی‌ پرداخت. همسر او دکتر آکرمن نیز در زمینه ایـران‌شناسی و شـناخت هنر‌ نساجی‌ و فرشِ‌ دیگر کشورها، اسـتاد بـود. آکرمن نـیز مـانند شـوهرش از 1923 تا 1924 به‌عنوان راهنمای مـوزه هنر شیکاگو‌، ‌‌فعالیت‌ می‌نمود. پوپ برای مدت ده‌سال تا سال 1934 راهنمای انستیتوی هنر شیکاگو در‌ زمینه‌ هـنرهای‌ دوره اسـلامی بوده است. وی در 1925 به همراه همسرش، سـفری طـولانی را جـهت بـررسی‌ هـنر و آثار باستانی روسـیه (قـفقاز) و ایران، به این دو کشور آغاز نمود. او‌ اولین کتابش موسوم به‌ هنر‌ ایرانی را در سالی‌که رضاخان پهلوی بـه پادشـاهی رسـید، چاپ نمود... درآمد پوپ از راه مشاوره در زمینه فروش اشـیای تـاریخی ایـرانی بـه‌دست مـی‌آمد. او حـدود ده‌هزار عکس از معماری ایران‌ گرفت و این عکسها را در پایتخت کشورهای اروپایی، موزه‌های امریکایی و مجموعه‌های هنری به نمایش گذاشت. او نمایشگاه هنر ایرانی را در کاخ برلینگتن لندن، تحت نظارت اسمی شـاه ایران و پادشاه بریتانیا‌، در‌ سال1931 برگزار نمود. در سال1940 در نمایشگاه ایران که در شهر نیویورک تشکیل داد، دوهزاروهشتصد اثر فرهنگی و باستانی ایران را که میلیونها دلار ارزش داشتند، به معرض تماشا‌ گذاشت‌. هزینه چاپ کتاب او راجع‌به تـاریخ مـعماری ایران که شامل پنج‌هزار تصویر است، بالغ بر سی‌وچهارهزار دلار بود»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •