میرزا احمدخان نصیرالدوله در سنین جوانی

میرزا احمدخان نصیرالدوله در سنین جوانی

میرزا احمدخان نصیرالدوله بَدِر (زاده ۱۲۴۹ - ۱۳۰۹) وی برای ادامه تحصیل به تهران رفته و پس از فراگیری ادبیات فارسی به تحصیل فقه، اصول، حکمت الهی و همچنین زبان فرانسه و علوم ریاضی پرداخت. در زمان ناصرالدین شاه به‌عنوان منشی دربار برگزیده شد و پس از قتل شاه به خدمت وزارت امور خارجه درآمد و چندی به سفیری ایران در بلژیک انتخاب شد.

کافه تاریخ- عکس

 

میرزا احمدخان نصیرالدوله بَدِر (زاده ۱۲۴۹ - ۱۳۰۹) وی برای ادامه تحصیل به تهران رفته و پس از فراگیری ادبیات فارسی به تحصیل فقه، اصول، حکمت الهی و همچنین زبان فرانسه و علوم ریاضی پرداخت. در زمان ناصرالدین شاه به‌عنوان منشی دربار برگزیده شد و پس از قتل شاه به خدمت وزارت امور خارجه درآمد و چندی به سفیری ایران در بلژیک انتخاب شد. او در سال ۱۲۹۷شمسی در کابینه  دوم حسن وثوق‌الدوله وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه را بر عهده گرفت. وی هجدهمین وزیر معارف ایران بود. در زمان وزارت او مدارس دولتی رایگان و همچنین دانشسرای مقدماتی پسران و دختران تأسیس شد. او همچنین مدرسه موسیقی را که تا آن زمان وجود نداشت تأسیس کرد. سرانجام در تهران درگذشت و در صحن عبدالعظیم به خاک سپرده شد.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •