خانه امیرهوشنگ دَوَلّو ، مرکز تریاکی‌ها است!

خانه امیرهوشنگ دَوَلّو ، مرکز تریاکی‌ها است!

در این سند از فعالیتهای غیرقانونی امیرهوشنگ دَوَلّو دوست نزدیک خاندان سلطنتی در حوزه مواد مخدر پرده بر داشته شده است. در سند آمده است: « در تاریخ 5 / 2 / 49 ساعت 0800 در باشگاه ایران، حسین استوار، راننده سپهبد علوی مقدم – کاظم‌زاده، راننده صمصام بختیاری- محمود، راننده دانشگاه تهران- عسگر، راننده باشگاه ایران، نصرت‌اله یوسفی یکی از کارکنان باشگاه ایران به دور هم تجمع نموده و راننده صمصام بختیاری به راننده تیمسار علوی مقدم اظهار می‌دارد...

کافه تاریخ- سند

 

در این سند از فعالیتهای غیرقانونی امیرهوشنگ دَوَلّو دوست نزدیک خاندان سلطنتی در حوزه مواد مخدر پرده بر داشته شده است. در سند آمده است: « در تاریخ 5 / 2 / 49 ساعت 0800 در باشگاه ایران، حسین استوار، راننده سپهبد علوی مقدم – کاظم‌زاده، راننده صمصام بختیاری- محمود، راننده دانشگاه تهران- عسگر، راننده باشگاه ایران، نصرت‌اله یوسفی یکی از کارکنان باشگاه ایران به دور هم تجمع نموده و راننده صمصام بختیاری به راننده تیمسار علوی مقدم اظهار می‌دارد: امروز در تشییع جنازه تیمسار پایدار آن اتومبیل سفید رنگ مربوط به چه کسی بود که آنقدر به صاحبش احترام می‌گذاشتی؟ نامبرده اظهار داشت: مال آقای دولو  دوست شاهنشاه. کاظم گفت: برای اینکه دوست شاه است آنقدر احترام می‌گذاری یا اینکه حق و حساب می‌دهد؟ در پاسخ اظهار داشت: ما باید هر روز برای شاهنشاه غذا ببریم و شاهنشاه هفته‌ای 2 روز به منزل دولو تشریف می‌برند و ضمناً منزل دولو مرکز تریاکی‌ها نیز می‌باشد و از صبح تا شب تریاک روبه راه است از رئیس شهربانی گرفته تا بازاری‌ها برای تفریح و تریاک کشیدن به منزل نامبرده می‌روند. سپس راننده صمصام بختیاری اظهار داشت: یک روزی هم صمصام بختیاری مانند دولو برو بیا داشت از کار که افتاد دیگر کسی به دیدنش نیامد و به قول صمصام باید در این مملکت یا مقام داشت یا پول در غیر این صورت کسی توجهی ندارد.»  

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •