تناول غذا با پیروی از تعالیم اسلام

تناول غذا با پیروی از تعالیم اسلام

قاجاریان به پیروی از تعالیم اسلام، ماهی بی‌فلس و گوشت خوک نمی‌خورند و مشروب الکلی نمی‌نوشند.

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

آداب غذایی قاجاریان که شامل هر دو گروه غذایی گیاهی و گوشتی بود و مطابق با آیین اسلام قرار داشت.  از این رو غذاها یا خوراکی‌هایی که از نظر اسلام ممنوع بودند، تناول نمی‌شدند و استفاده از آنان طبق دستورات اسلامی صورت می‌گرفت:

«خوراک معمولی مردم اینجا برنج، خربزه و گوشت گوسفند است. آن‌ها، به پیروی از تعالیم اسلام، ماهی بی‌فلس و گوشت خوک نمی‌خورند و مشروب الکلی نمی‌نوشند. ما ژاپنی‌‌ها ساکه می‌نوشیدیم و خوراک گوشت گاو را با کارد و چنگال می‌خوردیم. مردم محل با دیدن رفتار و خورد و خوراکمان ما را فرنگستانی، یعنی اروپایی، می‌خواندند. اما ایرانی‌‌ها باز در سیمای گندمگونی ما خیره می‌شدند و می‌دیدند که ما روی قالی می‌نشینیم و برنج را تقریباً مثل آن‌ها می‌خوریم و فکر می‌کردند که ما باید مردمی ‌از تیره هندو یا عرب باشیم. در آغاز ورودمان به بوشهر، در خان‌های که به شیوه ‌ایرانی ساخته و آراسته شده بود ماندیم، آرام و ساکت بودیم و برنج می‌خوردیم. از همین جا ایرانی‌‌ها به ما احساس نزدیکی و دوستی پیدا کردند. وقتی که با ایرانی‌‌ها هم سفره می‌شدیم، آن‌ها خوراک را با انگشتان دست راست به د‌‌هان می‌بردند و می‌خوردند. من دوست نداشتم که با دست غذا بخورم، پس تکه چوبی پیدا کردم و با آن یک جفت چوب غذاخوری برای خودم ساختم.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •