سفره پهن ایران برای بهره‌برداری کشورهای جهان

سفره پهن ایران برای بهره‌برداری کشورهای جهان

ایران سـفره گشـاده‌ای شـده است بـرای بهره برداری همه کشورهای جهان، از کشورهای سرمایه داری و کشورهای کمونیستی که آنچه بخواهند ببرند...

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

عمیدی نوری محمدرضا را از بسیاری جهات ضعیف تر از پدرش می دانست.  البته آن توانایی‌ها رضاشاه نیز به کمک وابستگی به قدرت‌های بیگانه و در راستای منافع آنان حاصل شده بود، با این حال پهلوی دوم در برخی مسائل هم از حکومت پدرش بسیار ضعیف‌تر بود:
«ایران سـفره گشـاده‌ای شـده است بـرای بهره برداری همه کشورهای جهان، از کشورهای سرمایه داری و کشورهای کمونیستی که آنچه بخواهند ببرند و آنچه بخواهیم برای ما وارد می‌نمایند به نحوی که اقتصاد ایـران هیچ گونه ضابطه و مهاری ندارد که در دست شاه باشد. خود او نیز با دستگاه‌هایی کـه دارد مشغول تجارت و کار و سرمایه‌گذاری در خارج و داخل کشور می‌باشد به نحوی که او را یکی از بزرگ‌ترین ثروتمندان دنیا به حساب می‌آورند.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •