ترفندهای زنان قاجار برای پیروزی بر زنان رقیب

ترفندهای زنان قاجار برای پیروزی بر زنان رقیب

مثلاً اگر زنی می‌خواهد که لباسش از جهت جلوه و جمال منحصر باشد می‌فرستد هر چه از آن پارچه در بازار به دست می‌آید بخرند تا دیگری نتواند از همان لباس داشته باشد...

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

شاهان قاجاری از همسران متعددی برخوردار بودند. همین موضوع باعث شده بود تا زن‌های دربار بیشترین تلاش را جهت زیبایی و ربودن گوی سبقت از دیگر رقبا به کار بندد. از این رو قسمتی از دربار محل آراستن و پیراستن زنان با سرخاب‌ها و سنگ‌ها و جواهرات قیمتی بود:
«اندرون شاهی مرکز تفنن بازی و آرایشگری زن‌هاست و از هر جا بیشتر در آنجا بازار آن رواج دارد و جایی است که نمایشگاه مخصوص جواهرات گرانقیمت و پارچه‌های نفیس و البسه زربفت محسوب می‌شود و هر زنی در بند این است که با چه آرایش و نمایشی رقبای خود را سرافکنده و دوستان خود را شاد نماید. مثلاً اگر زنی می‌خواهد که لباسش از جهت جلوه و جمال منحصر باشد می‌فرستد هر چه از آن پارچه در بازار به دست می‌آید بخرند تا دیگری نتواند از همان لباس داشته باشد و من زنی را می‌شناسم که در عرض یک ماه برای همین قبیل خریدها ۳۰۰۰۰ فرانک پول داده است. اما جواهرات که در آرایش جای خود دارد به خصوص در مملکتی مثل ایران که معدن مروارید و فیروزه است و هر کس یک قسمت مهم از ثروت خود را صرف خرید جواهرات می‌کند. قیمت جواهراتی را که شاه در روزهای سلام با خود دارد تا صد ملیون تخمین زده‌اند اگر چه قیمت جواهراتی که بعضی از اهل حرم با خود دارند هرگز به این پایه نمی‌رسد ولی باز آن هم نماینده مبلغ خطیری است.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •