دسـته‌های مختلف مـوسیقی‌ دربار ناصری

دسـته‌های مختلف مـوسیقی‌ دربار ناصری

دسـته‌های مـوسیقی‌ مخصوص دربار ناصری را سه‌ گروه‌ یا قشر‌ نوازنده تشکیل می‌دادند نخست،دسـته‌های‌ مـوزیک نظامی که با سازهای بادی و کوبی‌ ایـرانی و اروپایـی در سـلام‌های رسمی‌ و روزهای عید و جشن،و مجالس تعزیه‌خوانی‌ شـاهانه در تـکیه دولت، همراه با‌ دسته‌های‌ دیگر‌ موزیک نظامی حاضر می‌شدند.

کافه تاریخ- کافه هنر

 

دسـته‌های مـوسیقی‌ مخصوص دربار ناصری را سه‌ گروه‌ یا قشر‌ نوازنده تشکیل می‌دادند نخست،دسـته‌های‌ مـوزیک نظامی که با سازهای بادی و کوبی‌ ایـرانی و اروپایـی در سـلام‌های رسمی‌ و روزهای عید و جشن،و مجالس تعزیه‌خوانی‌ شـاهانه در تـکیه دولت، همراه با‌ دسته‌های‌ دیگر‌ موزیک نظامی حاضر می‌شدند. این دسته‌ها را استادان موسیقی غـربی و ایـرانی رهبری‌ می‌کردند.دوم، دسته‌های نوازندگان غـیر ‌‌نـظامی‌‌ که سـازهایشان بـیشتر زهـی بود و آن‌ها را عمله‌ طرب خاصه مـی‌نامیدند. سـوم، هنرمندان‌‌ برجسته‌ و نامی‌ موسیقی که معمولا به صورت‌ تکنوازی هر یک با سـاز مـورد علاقه خود، تار یا کمانچه‌ یـا سنتور، برای شاه مـی‌خواستند. امـا گروه اخیر،در واقع، همان‌«عـمله طـرب‌ خاصه‌» بوده است. در ضمن،موسیقی‌دانان دیگری هـم‌ وجـود داشته‌اند که به آن‌ها «عـمله طـرب‌» (بـدون‌ صفت خاصه)مـی‌گفته‌اند و عـبارت بوده‌اند از مطربانی که بـه صـورت دسته‌ای فعالیت می‌کرده‌‌ و در جشن‌ها و مراسم شادمانی دربار حضور می‌یافته‌اند.دسته‌های زنانه در این میان‌ پرشـمارتر و مـعتبرتر بوده‌اند.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •