پیش بینی یک دیپلمات فرانسوی درباره سقوط شاه

پیش بینی یک دیپلمات فرانسوی درباره سقوط شاه

در مقابل همه تفسیرهایی که معتقد بودند شاه قادر به مهار بحران سال 57 است فقط به یک استثنا باید اشاره کنم و آن یک مقام اطلاعاتی سفارت فرانسه بود که پیش‌بینی می‌کرد رژیم شاه در عرض یکسال آینده سقوط خواهد کرد...

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

آمریکا حکومت شاه را باثبات و همیشگی می‌دانست. علیرغم آنکه شواهدی از بی‌ثباتی و وجود برخی مشکلات از سوی رژیم به دست این کشور رسیده بود؛ اما وقوع انقلاب، موضوعی کاملاً دور از تصور آمریکا و تحلیلگران آن بود. از این رو هیچ‌گونه پیش‌بینی درست از آینده شاه و سیاست‌های آن وجود نداشت:
«در این مورد فقط به یک استثنا باید اشاره کنم و آن یک مقام اطلاعاتی سفارت فرانسه بود که پیش‌بینی می‌کرد رژیم شاه در عرض یکسال آینده سقوط خواهد کرد و اظهار نظر این مقام سفارت فرانسه بسرعت در محافل دیپلماتیک تهران پخش شد و در مهمانی‌ها و مراسمی که فرصت ملاقات برای دیپلمات‌های خارجی دست می‌داد این موضوع مورد بحث و گفتگو قرار می‌گرفت. از بررسی‌هائی که خود ما در سفارت درباره حوادث جاری بعمل می‌آوردیم به این نتیجه رسیدیم که شاه دچار مشکلات جدی است و یکی از عوامل عمده این مشکلات برنامه‌های شتابزده او برای صنعتی کردن کشور و عوارض ناشی از آن است. با وجود این ما این حوادث را مقدمه انقلاب نمی‌دانستیم و بدبینانه‌ترین گزارشی که در این زمینه در ماه مه از طرف قسمت سیاسی سفارت تهیه شد حاکی از این بود که شاه مبارزه سختی در پیش دارد و در برابر موج فزاینده مخالفت‌هائی که با رژیم او آغاز شده طرح و برنامه مشخصی ندارد و برای مشکلات موجود رژیم هم راه حل سریع و ساده‌ای بچشم نمی‌خورد.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •