فعالیتهای سفارتخانه های غربی در برهه انقلاب

فعالیتهای سفارتخانه های غربی در برهه انقلاب

ارتباط سفارت آمریکا با مخالفان رژیم، با بحرانی شدن اوضاع سیاسی کشور تشدید شد. این مخالفان که عمدتاً افراد و گروه‌های غیرمذهبی بودند با راه‌ها و انتظارات مختلف همچون احتمال حمایت آمریکا از مخالفان شاه جذب سفارت می‌شدند.

کافه تاریخ - اخبار تاریخی

 

ارتباط سفارت آمریکا با مخالفان رژیم، با بحرانی شدن اوضاع سیاسی کشور تشدید شد. این مخالفان که عمدتاً افراد و گروه‌های غیرمذهبی بودند با راه‌ها و انتظارات مختلف همچون احتمال حمایت آمریکا از مخالفان شاه جذب سفارت می‌شدند. به جز سفارت آمریکا، سفارت‌های دیگر نیز به تشدید فعالیت‌های خود دست زدند:
«در تمام این مدت سفارت شبکه ارتباطی خود را بین مخالفان توسعه داد و اعتماد آنها را به خود جلب کرد. بسیاری از آنها از اینکه ما را با بعضی از افکار و نظرات خود همراه می‌دیدند شگفت‌زده شده بودند، هر چند ما نحوه فعالیت‌های آنها را برضد رژیم و شاه تایید و تشویق نمی‌کردیم. من شبی را که باتفاق یکی از مأموران سیاسی سفارت به خانه یکی از اساتید قدیمی دانشگاه رفتیم بخاطر دارم. آن شب استاد مذکور عده‌ای از دانشگاهیان و اهل قلم را که اکثراً تحت تعقیب ساواک قرار گرفته و مدتی در زندان بسر برده بودند در خانه خود جمع کرده بود. من بدرستی نمی‌دانم که استاد و مهمانان او از ما چه توقعی داشتند و یا درباره سیاست‌های گذشته ما در ایران چه فکر می‌کردند، فقط می‌توانم بگویم که احساسات بسیار گرم و محبت‌آمیزی نسبت به ما ابراز شد و پس از غذای ایرانی بسیار مطبوعی که مصرف شد میزبان ما در یک نطق پراحساس به ستایش از برنامه‌های حقوق بشر پرزیدنت کارتر پرداخت.
سفارتخانه‌های خارجی دیگر در تهران هم دست به فعالیت‌هائی در این زمینه زدند و نتایج غیرمنتظره‌ای از بعضی از این فعالیت‌ها بدست آمد. انجمن گوته که تحت سرپرستی سفارت آلمان در تهران فعالیت می‌کرد شب‌های شعری ترتیب داد که قرار بود عده‌ای از شاعران ایرانی در آن شعر بخوانند. آلمانی‌ها فکر می‌کردند که حداکثر دویست نفر در این برنامه شرکت خواهند کرد، ولی جمعیت شرکت کننده و تماشاچی به چندین هزار نفر رسید و تمام محوطه و باغ انجمن و حتی درخت‌های آن هم مملو از جمعیت شد. سخنان شاعران و گویندگان هم از حدود شعر و ادب فراتر رفت و سروصدای زیادی به راه انداخت.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •