مسابقه تملق در دستگاه پهلوی دوم

مسابقه تملق در دستگاه پهلوی دوم

چاپلوسی در دستگاه حکومتی محمدرضا پهلوی به حدی گسترده بود که به صورت مسابقه درآمده بود. این موضوع در اشکال مختلف و در قالب تعریف و تمجید از شاه از رسانه‌های مختلفی چون رادیو و تلویزیون که در انحصار کامل دولتی بودند، به طور مرتب تکرار و پخش می‌شدند.

کافه تاریخ- کشکول

 

چاپلوسی در دستگاه حکومتی محمدرضا پهلوی به حدی گسترده بود که به صورت مسابقه درآمده بود. این موضوع در اشکال مختلف و در قالب تعریف و تمجید از شاه از رسانه‌های مختلفی چون رادیو و تلویزیون که در انحصار کامل دولتی بودند، به طور مرتب تکرار و پخش می‌شدند. 
«ولی مضحکتر از همه مسابقه تملق است که البته متن آن نطق‌های تبریک به شاه را که شب از رادیو گوش دادم خیلی مرا به فکر فرو برده که آخر این چه مملکتی است که اولاً اکثریت این تملق‌گویان به آنچه گفته‌اند عقیده ندارند، ثانیاٌ این شاه چطور دل و روده‌اش از تکرار این الفاظ که حتی خودش می‌داند گویندگان آن به آن عقیده ندارند به هم نمی‌خورد. نکته جالب توجه اینکه حتی بعضی از ناطقین از کسانی هستند که خاطرات تلخ برای شاه داشتند و حتی از مخالفین جدی سلطنت بودند و اعمال گذشته آنها حکایت می‌نماید. ملا عباس تراقی که در صف کانون وکلا ایستاده بود و من به چشم خود دیدم هنوز شاه در چند قدمی او نرسیده بود، دو مرتبه مثل فنر چنان بالا و پایین خود را کرد که سرش داشت به زمین می‌خورد.»1 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •