نقاش مورد علاقه ناصرالدین شاه چه کسی بود؟

نقاش مورد علاقه ناصرالدین شاه چه کسی بود؟

یکی از پیشگامان اصلی هنر نقاشی در ایران میرزا ابو الحسن خان است در 1229 هجری قـمری در کـاشان‌ متولد شد، وی در پانزده سالگی برای فراگیری دانش نقاشی به نزد مهرعلی‌‌ اصفهانی‌ فرستاده‌ می‌شود...

کافه تاریخ- کافه هنر

 

یکی از پیشگامان اصلی هنر نقاشی در ایران میرزا ابو الحسن خان است در 1229 هجری قـمری در کـاشان‌ متولد شد، وی در پانزده سالگی برای فراگیری دانش نقاشی به نزد مهرعلی‌‌ اصفهانی‌ فرستاده‌ می‌شود؛ وی به دلیل نبوغ و استعداد ذاتـی خـود بـه دربار محمدشاه‌ راه‌ می‌یابد و در سال 1258 ه.ق در سن 29 سالگی تابلوی‌ رنگ و روغـن زیبایی را از چهره شاه‌ تهیه‌ می‌کند‌ که قدیمی‌ترین اثر او نیز به‌ حساب می‌آید. وی از همان ابتدا‌ تلاش‌ می‌کند‌ به کـمک ذوق خـود، ظـرافت‌ و ریزه‌کاریی‌هایی را در آثارش نشان دهد.در واقع وی‌ در‌ عین‌ پیروی از سبک و سیاق نـقاشی رایـج دربار و آموزه‌های«مهرعلی» شخصیت مستقل‌ هنری خود را‌ از‌ همان ابتدا نشان می‌دهد. در فاصله‌ی سال‌های 62-1261 ه.ق.به دستور نـاصر الدیـن‌ شـاه‌ به‌‌ ایتالیا اعزام می‌شود و  طی این سال‌ها ضمن کسب تجربه‌ی نقاشی غرب، رمـوز و تـکنیک کـار نقاشان غربی‌ را یاد گرفته و تلاش کرده است‌ در راستای اعتلای نگارگری‌‌ ایران‌ به‌ کار بـندد. در کتاب رجال عصر ناصری به قلم دوستعلی خـان‌ مـعیر المـمالک‌،در‌ این زمینه آمده است: «صنیع الملک از خانواده غفاری بود.ناصر الدین شاه‌ که‌ نـقاشی‌ را بـسیار دوسـت می‌داشت و خود با مداد و سیاه قلم شبیه‌سازی می‌کرد چون مـتوجه ذوق و قریحه میرزا ابو الحسن خان شد او را‌ برای‌ فرا گرفتن‌ دقایق فن نقاشی بـه اروپا فـرستاد.چـند سال در پاریس و رم مشغول کار بود‌ و ایام‌ فراغت را در موزه‌ها به تماشا و مطالعه می‌گذرانید.پس از بازگشت،اداره‌ی‌ انـطباعات‌ بـه او محول گشت و شبیه شاهزادگان و بزرگان‌ ایران‌ و خارجه‌ را برای چاپ در روزنامه مصور آن‌ زمـان‌‌ مـی‌ساخت.فن او در رنگ و روغن،شبیه‌سازی و کپی بود.» همچنین قدرت وی در شبیه‌کشی‌، زیبایی رنگ‌ها،آشکار کردن‌ ماهرانه‌ی‌‌ لبـاس آدم‌های نقاشی‌هایش و ارائه‌ی معیارهایی‌ تازه‌، ذوق او را نشان‌ می‌دهد.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •