انقلاب اسلامی؛ انقلاب کاستها؟!

انقلاب اسلامی؛ انقلاب کاستها؟!

عامل تازه‌ای که در این میان شور و حرکت بیشتری در فعالیت مخالفان رژیم بوجود آورد نوار سخنرانی‌ها و پیام‌های آیت‌الله خمینی بود که از نجف به ایران فرستاده می‌شد و شبکه وسیعی در داخل ایران کار توزیع این نوارها را در سراسر کشور به عهده گرفته بودند.

کافه تاریخ- کشکول

 

نوارها یا کاست‌ها یکی از رسانه‌های مهم مردم در انتقال اخبار و حوادث انقلاب بود. به گونه‌ای که بسیاری از تحلیلگران، انقلاب ایران را انقلاب کاست‌ها نیز خوانده‌اند. یکی از مهمترین مطالبی که از طریق کاست‌ها منتقل می‌شد، سخنرانی‌های امام (ره) بود:
«عامل تازه‌ای که در این میان شور و حرکت بیشتری در فعالیت مخالفان رژیم بوجود آورد نوار سخنرانی‌ها و پیام‌های آیت‌الله خمینی بود که از نجف به ایران فرستاده می‌شد و شبکه وسیعی در داخل ایران کار توزیع این نوارها را در سراسر کشور به عهده گرفته بودند. در این سخنرانی‌ها که ابتدا در مجامع خصوصی و سپس در مساجد به گوش مردم می‌رسید آیت‌الله خمینی که کینه دیرینه‌ای از خاندان پهلوی داشت مردم را به قیام برضد رژیم پهلوی و مظاهر و مفاسد تمدن غربی دعوت می‌کرد. سخنرانی‌های آیت‌الله خمینی مضمون ساده و روشنی داشت و این پیام را در گوش مردم می‌خواند که "همه بدبختی‌های شما از وجود شاه است و تا شر او را از سر مملکت کم نکنید مشکلات و گرفتاری‌های شما حل نخواهد شد.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •