مهارت تیراندازان ایرانی به روایت مسافران

مهارت تیراندازان ایرانی به روایت مسافران

ایرانی‌ها حق دارند که سواره به شکار می‌روند زیرا که به این شکل غالبأ موفق می‌شوند؛ اما برای تقلید از ایشان انسان باید مثل آن جماعت از طفولیت به تیراندازی بر روی اسب و به حالات مختلف آن آموخته شود...

کافه تاریخ- سبک زندگی


ایرانیان تبحر زیادی در اسب‌سواری و اسب‌دوانی داشته‌اند. گذشته از آنکه اسب‌سواری ورزشی مورد تاکید در اسلام بوده است، شکار حیوانات که یکی از سرگرمی‌های خاص ایرانیان قاجاری بود، از طریق اسب‌دوانی صورت می‌گرفت:
«غالب اوقات که به کوه‌های اطراف به فاصله صدمتری برای شکار می‌روم چون به نتیجه‌ای نمی‌رسم نفس زنان بر می‌گردم. ایرانی‌ها حق دارند که سواره به شکار می‌روند زیرا که به این شکل غالبأ موفق می‌شوند؛ اما برای تقلید از ایشان انسان باید مثل آن جماعت از طفولیت به تیراندازی بر روی اسب و به حالات مختلف آن آموخته شود. تیراندازان سواره ایرانی به قدری در این کار ماهرند که در حال سواری اطمینانشان به زدن شکار بیشتر است تا به حال پیاده و من یک عده از تیراندازان را دیدم که تیرشان خطا نمی‌کرد از آن جمله سعدالدوله است که شاهی سفید را در روی هوا با تیر زد.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •