حبیب ثابت پاسال در بازدید از یک پروژه اقتصادی

حبیب ثابت پاسال در بازدید از یک پروژه اقتصادی

حبیب ثابت از فعالین اقتصادی به اتفاق عده ای از کارشناسان هنگام حضور درمحل احداث یک مرکز اقتصادی

کافه تاریخ- عکس

 

حبیب ثابت از فعالین اقتصادی به اتفاق عده ای از کارشناسان هنگام حضور درمحل احداث یک مرکز اقتصادی

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •