تلاش روزنامه‌نگاران در لغو حکومت نظامی

تلاش روزنامه‌نگاران در لغو حکومت نظامی

جمعی از روزنامه نویس‌ها برای اینکه حکومت نظامی ‌طهران باید لغو شود، وجود مجلس و حکومت نظامی ‌با هم منافات دارد، به سفارت روس پناهنده شده بودند بعد از چندی از سفارت بیرون آمدند و موفقیت حاصل نکردند.

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

بعد از کودتای رضاخان، در بسیاری از نقاط مهم کشور به بهانه ایجاد امنیت، حکومت نظامی ایجاد شد. بسیاری از نهادهای مدنی با روش‌های مختلف به این شرایط اعتراض نموده و خواهان برچیدن بساط حکومت نظامی شدند؛ اما در بسیاری از موارد این افراد به طرفداری از مشی بلشویکی محکوم می‌شدند:
«یک ماه قبل (فروردین 1301)جمعی از روزنامه نویس‌ها برای اینکه حکومت نظامی ‌طهران باید لغو شود، وجود مجلس و حکومت نظامی ‌با هم منافات دارد، به سفارت روس پناهنده شده بودند بعد از چندی از سفارت بیرون آمدند و موفقیت حاصل نکردند. قصد اکثر روزنامه نویس‌ها ترویج مرام بلشویک است. عجالتاً که دولت مشیرالدوله خوب استقامت کرده است. لکن استقامت از شخص سردار سپه وزیر جنگ است.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •