فرش؛ مهمترین جزء جهیزیه دختران
هنر دست دختران ایرانی

فرش؛ مهمترین جزء جهیزیه دختران

دوشیزگان نیز در ایام نامزدی قالیچه‌های بسیار نفیسی می‌بافند و آنها را بعنوان جهیز با خود به خانه شوهر می‌گیرند...

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

صنعت فرش در ایران، صنعتی قدیمی و مهم است که بیشتر توسط دختران و با اهداف متفاوتی بافته می‌شد. فرش در ایران و به خصوص در دوره قاجار، بخش مهم و اصلی جهیزیه دختران محسوب می‌شد و تقریباً بسیاری از آنان در موقع ازدواج، فرشی نفیس با خود به همراه می‌بردند: 
«در ایران سه نوع فرش می‌باشند که عبارتند از قالی و گلیم ونمد. قالیهای بزرک که برای فرش کردن کاخهای سلطنتی بافته می‌شوند، بسیار ممتاز و در نوع خود بی نظیر می‌باشند. دوشیزگان نیز در ایام نامزدی قالیچه‌های بسیار نفیسی می‌بافند و آنها را بعنوان جهیز با خود بخانه شوهر می‌گیرند. این قالیچه بمنزله حلقه طلائی است که اروپائیان در موقع ازدواج باهم مبادله می‌کنند و باید همیشه با خود داشته باشند. زن ایرانی هم مادامیکه زنده است نمی‌تواند چنین فرشی را که بخانه شوهر آورده است از خود دورنماید. این فرش نامزدی هنرمندی و قابلیت دست عروس را می‌رساند، دقت در کار و حوصله و وفاداری بشوهر و درجه سازش روحی عروس را از بافتن چنین فرشی استنباط می‌نمایند و هر قدر این قالیچه نفیس و خوش بافت باشد داماد و کسان او نسبت عروس خوش‌بین‌تر می‌شوند زیرا که او نهایت دقت را در زیبائی نقشه و استحکام و تکمیل صنعت خود بکار برده است. چنین قالیچه‌ای باید در موقع عروسی زینت اطاق حجله خانه باشد.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •