مقامات بالای مملکت در دست افرادی با تربیت غربی

مقامات بالای مملکت در دست افرادی با تربیت غربی

اگر همه رجال ده پانزده سال آخر سلطنت محمدرضا شاه را در نظر بیاوریم کمتر به آدم استخوانداری بر می‌خوریم که به قول معروف سرش به تنش بیارزد.

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

با گسترش نفوذ و مداخله آمریکا در صحنه سیاست ایران، بتدریج مقامات و مسئولین سیاسی از میان افرادی انتخاب شدند که به نوعی با سیاست‌های آمریکا هماهنگ و همگام بودند. این موضوع از دهه 40 بسیار برجسته شد و نقش مهمی در بسته شدن فضای شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی داشت:
«نکته دیگر در باره رجال و شخصیت‌هائی، که مجموعاً و مخصوصاً از دهه چهل به بعد، مقامات بالای مملکت را بعهده گرفتند. اینکه اینان عموماً آدم‌هائی بودند که تربیت غربی و مخصوصاً آمریکائی داشتند و ایران و فرهنگ ایران را نمی‌شناختند. به تعبیر دیگر اگر همه رجال ده پانزده سال آخر سلطنت محمدرضا شاه را در نظر بیاوریم کمتر به آدم استخوانداری بر می‌خوریم که به قول معروف سرش به تنش بیارزد. آن‌ها نوع کم ظرفیت و می‌شود گفت از نظر فکر و جهان‌بینی و تعقل سیاسی آدم‌های درجه دومی‌ بودند که مشاغل درجه اول را اشغال کرده بودند و اساساً هیچ شخصیتی از مکتب حکومتی شاه برنخاست که در دوره بحران و مخصوصاً در سال ۷ه بتواند با درایت و تعقل و واقع بینی با آن طوفان مقابله کند. در نتیجه شاه در آخرین سال سلطنتش تنها ماند و آن کسان که تقریباً مطیع صرف بودند و تنها خود را مجری نیات و اوامر شاهانه می‌دانستند وقتی که اوضاع برگشت راه خود را در پیش گرفتند و کسی نماند که بفکر مملکت و شاه باشد و همه می‌خواستند گلیم خود را از آب بیرون بکشند.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •