تعریف اغراق‌آمیز شاه از پدرش

تعریف اغراق‌آمیز شاه از پدرش

محمدرضا شاه از پدرش با احترام فوق‌العاده‌ای حرف می‌‌زد و با غرور می‌گفت: در ده سال اول سلطنت او ‌ایران بیش از صد و بیست سال حکومت سلسله قاجار ‌ترقی و رشد کرد.

کافه تاریخ- کشکول

 

محمدرضا شاه همواره ارزش و شکوه خاصی برای پدرش رضاشاه قائل بود و در تعاریف اغراق‌آمیز از او یاد می‌کرد. وی پدر خود را ناجی ایران دانسته و تمام اقدامات او را در راستای منافع ملی کشور عنوان می‌کرد؛ در حالیکه بسیاری از دست‌اندازی‌های وی بر منابع ملی کشور مورد غفلت قرار می‌گرفت:
«شاه غم‌های بی‌شماری داشت: ازدواجش با ملکه فوزیه، ناکامی‌ ‌این ازدواج، روحیه و اخلاق خشن و انعطاف‌ناپذیر مادرش، اوضاع ناپایدار‌ ایران، سایه همه جا حاضر پدرش، که می‌‌گفت بیش از اندازه مستبد بوده است... معذلک، از ‌این پدر با احترام فوق‌العاده‌ای برایم حرف می‌‌زد و با غرور می‌گفت: در ده سال اول سلطنت او ‌ایران بیش از صد و بیست سال حکومت سلسله قاجار ‌ترقی و رشد کرد. پدرم جاده‌ها کشید، بیمارستان‌ها ساخت، جوانان را برای ادامه تحصیل به خارج فرستاد. ساختمان راه‌آهن شمال جنوب را که دریای خزر را به خلیج فارس می‌رساند مدیون او هستیم. او صنایع ‌این کشور را توسعه و رشد داد و باعث و بانی یک قانون مدنی در‌ ایران شد. جرئت نمی‌کردم حرفش را قطع کنم و به وی بگویم که رضاشاه ‌ایلات و قبایل را هم برای غصب زمین‌هایشان کشتار کرد، بختیاری‌ها را برچید، بختیاری‌هائی که من از میان آن‌ها بیرون آمده‌ام و امروز، از طریق من، یک پهلوی با آن‌ها پیوند می‌‌بندد.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •