سرنوشت افسری که از کشف حجاب اطاعت نکند؟

سرنوشت افسری که از کشف حجاب اطاعت نکند؟

سند ذیل دو رویکرد متفاوت به مسأله‌ی کشف حجاب در سال 1314 را نشان می‌دهد. براساس این گزارش، در یک طرف افسری است که حاضر به تن دادن به این اقدام نیست و از طرف دیگر حکومتی است که نه تنها این فرد را «احمق» می‌نامد...

کافه تاریخ- سند

 

سند ذیل دو رویکرد متفاوت به مسأله‌ی کشف حجاب در سال 1314 را نشان می‌دهد. براساس این گزارش، در یک طرف افسری است که حاضر به تن دادن به این اقدام نیست و از طرف دیگر حکومتی است که نه تنها این فرد را «احمق» می‌نامد، بلکه خواهان اخراج وی در صورت «اصلاح نشدن» است. در حقیقت مسأله‌ی کشف حجاب بیانگر تقابل دو فرهنگ اسلامی و غربی بود. جامعه‌ی مذهبی آن را مغایر با شئونات دینی و راهی برای سلطه‌ی غرب می‌دانست و حکومت و غرب گرایان نیز آن را بستری برای ترقی اجتماعی و اقتصادی و نهایتاً کاهش نفوذ اسلام و روحانیت در جامعه می‌دانستند.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •