تقابل همت امیرکبیر دربرابر خیل بدخواهان

تقابل همت امیرکبیر دربرابر خیل بدخواهان

امیرکبیر صدها درباری و حواشی سلطان را که با پیشرفت مقاصد او مخالفت می‌ورزیدند، به هیچ شمرده با اراده ثابت و محکم و بدون تردید و تزلزل دست به اصلاحات کشوری و لشکری زد.

کافه تاریخ- اخبارتاریخی

 

یکی از مهمترین اصلاحات امیرکبیر، سروسامان دادن به امور لشگری و کشوری بود. گرچه تا آن زمان، نیروی نظامی ایران در برابر برخی از جنگ‌ها و نبردهای عظیم، مقاومت خوبی از خود نشان داده بود؛ اما به دلیل عدم برخورداری از تجهیزات مدرن و برنامه منظم، یارای ایستادگی در برابر کشورهای غربی را نداشت. با این حال توجه جدی به امور لشگری و کشوری تا زمان امیر، به دلایلی در هاله‌ای از غفلت قرار داشت. 
«محیط اجتماعی ایران آن عصر، به علت ارتباطی که بین مردم ایران با روسیه در شمال و انگلستان در جنوب برقرار گردید و در اثر رفت و آمد هیئت‌ها و سفرا و نمایندگان اروپایی به ایران با اصلاحات جدید تا حدی مساعد و زمینه اخذ اصول زندگی و معارف اروپایی در ایران آماده شده بود. ناصرالدین شاه نیز شخصأ به تمدن اروپایی توجه داشت و نقص تشکیلات کشوری و لشکری آن زمان و لزوم تغییر و اصلاح آن را غالب مردم روشنفکر تجددخواه ایران درک کرده بودند ولی درباریان و اطرافیان شاه از داشتن جسارت و همت بلندی که برای دست بردن به اصلاحات کشوری و لشکری باید در زمامداران هر عصر موجود باشد، محروم بودند و علاوه بر آنکه جرأت اقدام به اینگونه امور را نداشتند، غالباً بقای همان تشکیلات ناقص را از لحاظ منافع شخصی لازم می‌شمردند و هر وقت مقتضی بود، عقاید و نظریات محافظه‌کارانه خود را در لباس مذهب جای می‌دادند و ذهن شاه را مشوب می‌ساختند. ولی امیرکبیر صدها درباری و حواشی سلطان را که با پیشرفت مقاصد او مخالفت می‌ورزیدند، به هیچ شمرده با اراده ثابت و محکم و بدون تردید و تزلزل دست به اصلاحات کشوری و لشکری زد.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •