زمینه های بدبینی محمدعلی شاه نسبت به مجلس

زمینه های بدبینی محمدعلی شاه نسبت به مجلس

روشن است کـه چگـونگی بـرخـورد بـا ایـن واقـعه مـی‌توانست در سرنوشت سیاسی کشور و نهضت نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد و بـه عـاملی بـرای جلب اعتماد محمدعلی شاه و همکاری او و در نتیجه ایجاد همبستگی سیاسی و یا ایجاد بدبینی در او در نتیجه تفرقه سیاسی و آغاز جنگ قدرت میان دربار و مجلس تبدیل گردد.

کافه تاریخ- کشکول

 

محمدعلی شاه پس از آنکه مورد سوظن قرار گرفت، برخورد او با واقعه و متهمان تا حدودی غیرقابل انتظار و پیش‌بینی بود. به گونه‌ای که در چند روز اول از حادثه، برخورد جدی با متهمان صورت نگرفت؛ هر چند این رویه چندان پایدار نبود و بعد از مدتی تغییر نمود. 
«محمدعلی شاه پس از حادثه سوءقصد، هم در دیدار رئیس مجلس و هم در دیدار نمایندگان مجلس، به رغم فضای تیره و تردیدآور، همچنان بنا را بر ادامه همکاری با مجلس گذاشته و به ویژه درباره چگونگی برخورد با واقعه سوءقصد و عاملان آن به توصیه‌های رئیس مجلس عمل کرده به انتظار نشست تا ببیند، به واقع و در عمل، مجلس و جناح سیاسی مقابل برای پیگیری حادثه‌ای که با جان او سروکار داشت چه روشی را در پیش می‌گیرند. روشن است کـه چگـونگی بـرخـورد بـا ایـن واقـعه مـی‌توانست در سرنوشت سیاسی کشور و نهضت نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد و بـه عـاملی بـرای جلب اعتماد محمدعلی شاه و همکاری او و در نتیجه ایجاد همبستگی سیاسی و یا ایجاد بدبینی در او در نتیجه تفرقه سیاسی و آغاز جنگ قدرت میان دربار و مجلس تبدیل گردد. چــند روز از حـادثه گـذشت و اثـر چشـمگیری از فـعالیت مـجلس و دولت بـرای دستگیری متهمان دیده نشد یا دست کم محمدعلی شاه از چنین فعالیت‌هایی آگاه نبوده و یا برایش قانع‌کننده نبودند.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •