دورگردانی قلیان در مجالس مهمانی

دورگردانی قلیان در مجالس مهمانی

یکی از اسباب وقت گذراندن، کشیدن قلیان بود که در مجلس با آداب خاصی، قلیان را دور می‌گردانند؛ میزبان چند پکی به آن می‌زند و به مهمان می‌دهد.

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

قلیان کشیدن ازدیرباز در میان ایرانیان رواج داشت و معمولاً پای ثابت مهمانی‌ها بود. این سرگرمی رایج در اشکال و جنس‌های مختلف ساخته شده و استفاده از آن با رسومات خاصی همراه بود:
«یکی از اسباب وقت گذراندن، کشیدن قلیان بود. قلیان کوزه‌ای است که چوبی میان تهی روی آن سوار است و بالای آن (سر قلیان) جای آتش و تنباکوست. برای درست کردن (چاق کردن قلیان)، برگ خشک تنباکو را خرد می‌کنند و روی تخته‌ای پهن می‌کنند و به آن نم می‌زنند تا نرم شود چنان که به آسانی با دست ریز ریز شود. از این تنباکو خیس و خرد شده در سر قلیان می‌ریزند و روی آن گل آتش می‌گذارند. چوب مجوف دیگری هم به قلیان وصل است (نی قلیان) که یک سر آن بطور مایل به چوب و کوزه قلیان می‌رسد و سر دیگر را به د‌‌هان می‌گیرند. هنگام کشیدن قلیان دود تنباکو از میان آب می‌گذرد و به راحتی به د‌‌هان می‌رسد. ایرانی‌‌ها هنگام قلیان کشیدن در مجلس، قلیان را دور می‌گردانند؛ میزبان چند پکی به آن می‌زند و به مهمان می‌دهد. کسی که قلیان کشیده است، با خم کردن سر و ادای کلمه تعارف آن را به کناردستی خود رد می‌کند. اگر در میان جمع کسی سیر خورده باشد، نفر بعد از وی که قلیان به او می‌رسد از اثر و بوی آن آزار خواهد دید.
کوزه‌‌‌های قلیان بسیار زیباست و ساخت هنرمندانه¬ای دارد. اعیان و اشراف کوزه قلیانشان جواهرنشان است و سنگ‌‌‌های قیمتی مانند یاقوت، الماس و فیروزه با طرح زیبا روی آن کار گذاشته شده و بند بالای چوب قلیان و زیر سر قلیان هم از طلا یا نقره است.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •