الیزابت دوم ملکه انگلستان به اتفاق محمد رضا و فرح پهلوی در اصفهان

الیزابت دوم ملکه انگلستان به اتفاق محمد رضا و فرح پهلوی در اصفهان

در تمام سالهای سلطنت شاه، ملکه انگلیس(الیزابت دوم) که پس از ملکه ویکتوریا دومین امپراطریس از نظر سلطنت است- و شاید رکورد وی را درهم بشکند- تنها یک بار به صورت رسمی به ایران آمد و آن هم سفری با همسرش پرنس فیلیپ به سال 1339 بود.

کافه تاریخ- عکس

 

در تمام سالهای سلطنت شاه، ملکه انگلیس(الیزابت دوم) که پس از ملکه ویکتوریا دومین امپراطریس از نظر سلطنت است- و شاید رکورد وی را درهم بشکند- تنها یک بار به صورت رسمی به ایران آمد و آن هم سفری با همسرش پرنس فیلیپ به سال 1339 بود. سفری در جواب سفر قبلی سال پیش شاه به لندن. تا سال 1352 هم پرنس فیلیپ، همسر ملکه سه بار به صورت غیر رسمی به ایران آمد که بیشتر جنبه تفریحی داشت. سال 1352 هم ملکه در بازگشت از استرالیا ساعاتی چند را در تهران گذاراند و دیداری با شاه داشت. به هر صورت مهمترین سفر ملکه الیزابت همان سفر سال 1339 وی است که ده روز به طول کشید و برنامه مفصلی برای وی تدارک دیده شده بود.
 

الیزابت دوم ملکه انگلستان و پرنس فلیپ همسر الیزابت به اتفاق محمد رضا و فرح پهلوی در بازدید از اصفهان

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •