قانون اساسی از نظر محمدرضا شاه

قانون اساسی از نظر محمدرضا شاه

در بهار سال ۵۴ کسی که وارد حزب رستاخیز نشود، دو راه در پیش دارد؛ چنین شخصی یا وابسته به یک سازمان غیر قانونی است، یا به حزب توده و به بیان دیگر یک خائن است. این چنین فردی جایش در یکی از زندان‌های ایران است، یا اگر مایل باشد می‌تواند همین فردا کشور را ترک کند...

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

برداشت شاه از قانون اساسی و ارکان دموکراسی مانند سایر دیکتاتورها بود. علیرغم آنکه شاه به هیچ یک از اصول دموکراسی و اصلاحات اجتماعی- سیاسی پایبند نبود؛ اما همواره از قانون اساسی مشروطه انتقاد می‌کرد. این بهانه‌ها در راستای ایجاد زمینه مناسب برای افزایش اختیارات شاه بود.
«محمدرضا شاه، قانون اساسی ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ (۵ اوت ۱۹۰۹) را نوعی قانون اساسی ظاهری و مجلس اول را مجلس زیر سلطه کامل فئودال‌ها می‌داند، ولی خود انتخابات «انقلابی» زیر نظر ساواک انجام می‌دهد و حزب واحد «رستاخیز» ایجاد می‌کند و در بهار سال ۵۴ کسی که وارد حزب رستاخیز نشود، دو راه در پیش دارد؛ چنین شخصی یا وابسته به یک سازمان غیر قانونی است، یا به حزب توده و به بیان دیگر یک خائن است. این چنین فردی جایش در یکی از زندان‌های ایران است، یا اگر مایل باشد می‌تواند همین فردا کشور را ترک کند...» سه سال بعد، شاه، طی سخنانی در رادیو تلویزیون ایران، به اعمال خلاف قانون اساسی خود، در دوران پادشاهیش اعتراف می‌کند و وعده می‌دهد که از آن پس حکومت ایران براساس قانون اساسی سال ۱۲۸۵ عمل کند.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •