شاه، کارتر را مسئول سقوط خود می‌داند

شاه، کارتر را مسئول سقوط خود می‌داند

شاه معتقد بود واشنگتن بنای ناسازگاری را با او گذاشته است. وی مشاوران سابق خود را مورد انتقاد قرار داده بود و گفته بود که ‌‌ آن‌ها با عدم وفاداری، او را از واقعیات به دور نگاه داشته بودند.

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

شاه بدون درک واقعیات سیاسی کشور و پندار خوشبینانه از اقدامات خود، بر این باور بود که شیشه عمر حکومتش در دستان آمریکا و شخص کارتر است. از این جهت بارها با انتقاد از آمریکا و کارتر او را مقصر اصلی سقوط خود معرفی نمود:
«در جایی دیگر نوشته شده بود که شاه، شخص پرزیدنت کارتر را مسئول سقوط کشورش [!] می‌داند. شاه مشاوران سابق خود را مورد انتقاد قرار داده بود و گفته بود که ‌‌ آن‌ها با عدم وفاداری، او را از واقعیات به دور نگاه داشته بودند و باعث شده بودند که او حقیقت ماجراهای کشور را درک نکند. شاه گفته بود: «پرزیدنت کارتر در مراسم سال نو در سال ۱۹۷۷، گیلاس مشروبش را به سلامتی و دوستی، برادری و پایداری ما سر کشیده بود، در حالی که از همان زمان به بعد واشنگتن بنای ناسازگاری را با ما گذاشته بود». شاه نتیجه گرفته بود، علت عدم برخورد قاطع‌‌آن‌ها و در برابر بحران سیاسی ایران و عدم درک وخامت اوضاع، این بوده است که نتوانسته بود، روی حمایت و پشتیبانی واشنگتن حساب کند. شاه، سرانجام گفته بود که واشنگتن کوشیده است، او را مجبور به کناره‌گیری کند وقتی هم که او، با کناره‌گیری از قدرت، مخالفت کرده بود، سازمان سیا دستور خرابکاری علیه او را صادر کرده بود. وی افزوده بود که از روش کلی پرزیدنت کارتر، در قبال خلیج فارس، یکه خورده است و از دکترین او تعجب کرده است که گفته است: آمریکا دیگر در منطقه به ژاندارم، احتیاج ندارد. شاه ظاهراً، از پرزیدنت کارتر و آمریکاییان گله کرده بود که ابعاد جاه‌طلبی‌های روس‌ها را درک نکرده‌اند.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •