توصیف برژینسکی از توهمات خود بزرگ بینی محمدرضا پهلوی

توصیف برژینسکی از توهمات خود بزرگ بینی محمدرضا پهلوی

بعد از پیروزی کودتای 28 مرداد و تحکیم پایه های سلطنت پهلوی، دگرگونی عظیمی در وضع ظاهر، حرکات و خلق و خوی شاه به وجود آمد . این حداقل توصیفی است که برای چنان استحاله‌ای می‌توان ارائه داد

کافه تاریخ- کشکول

 

بعد از پیروزی کودتای 28 مرداد و تحکیم پایه های سلطنت پهلوی، دگرگونی عظیمی در وضع ظاهر، حرکات و خلق و خوی شاه به وجود آمد . این حداقل توصیفی است که برای چنان استحاله‌ای می‌توان ارائه داد. چنان که مصاحبه‌کنندگان با شاه به طور مکرر یادآور شده‌اند شخصیت خودآگاه، ملایم، محجوب، نرم‌گفتار و مهربانی که در اوایل دهه 1960 آشکارا از تبادل فکر و نظر با مخاطبان خود لذت می‌برد؛ در اواسط دهه 70 به فرمانروایی جزمی، غیرقابل نفوذ، عصبی، نابردبار، متوقع، متمایل به رفتاری آمرانه تبدیل شده بود. او دوست داشت به طور روزانه گزارشهایی پیرامون همه جنبه‌های فعالیت دولت و دستگاه اداری دریافت دارد. برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر با اشاره به‌ این‌ موضوع می‌نویسد: «یک بار طی دیدار شاه از واشنگتن درنـوامبر 1977 میلادی و بـار دیـگر در اواخر دسامبر 1977 م در تهران‌ با‌ او‌ ملاقات نمودم.در عین حال،احساس می‌کردم که دارای بیماری خود بزرگ‌پنداری می‌باشد. من‌ نمی‌دانستم بـر چـه مبنایی تصمیم‌گیری می‌کرد. به نظر می‌رسید که شاه از خودکامگی سنتی خرسند است و به اطـاعت فـوری و کـامل‌ دربار‌ از خود عادت کرده است» 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •