اشرفی که در مازندران قرار داشت

اشرفی که در مازندران قرار داشت

از آن بنا‌ها، هنوز به اندازه کافی آثاری باقی مانده است که ذوق و سلیقه؛ پادشاه‌‌ایران را منعکس نمایید، زیرا آشکار است که بنا‌‌های مزبور ظریف و سنتی بوده و وضعیتی داشته است که ‌می‌رساند دارای فضای مشجر به صورت خانه‌های محصور در باغ بوده است...

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

اشرف(بهشهر کنونی) یکی از شهرهای زیبای مازندران است که قدمت آن به دوره صفویه می‌رسد. این شهر از زیبایی خاصی برخوردار بود که بخش مهمی از آن به تاریخی بودن شهر و وجود بناهای تاریخی در آن برمی‌گشت. البته تعداد زیادی از بناها نیز به دلایل مختلف، از بین رفته بودند:
«از خان نوکنده خداحافظی کردم و به سوی اشرف که در مازندران قرار دارد، پیش رفتم: اشرف، یکی از شهر‌‌هایی است که مقر مورد علاقه شاه عباس و نادر بوده، و جونس‌هان وی تقریباً نود سال پیش آن را با ترسیم موقعیت، توصیف کرده است. تمام بنا‌‌های زیبایی که "‌هان وی" از آن‌ها یاد کرده ویران شده است، گرچه آن‌هاطوری ساخته شده بودند که ممکن بود قرن‌ها باقی بمانند. از آن بنا‌ها، هنوز به اندازه کافی آثاری باقی مانده است که ذوق و سلیقه؛ پادشاه ‌‌ایران را منعکس نمایید، زیرا آشکار است که بنا‌‌های مزبور ظریف و سنتی بوده و وضعیتی داشته است که ‌می‌رساند دارای فضای مشجر به صورت خانه‌های محصور در باغ بوده است. یک استخر عالی و مجاری آن هنوز بطور کامل باقی است و درختان سرو طی سال‌‌هایی که بر آن‌ها گذشته تا ارتفاع زیادی قد برافراشته‌اند. ‌‌این باغ‌ها در فضای زیبایی قرار گرفته؛ آن‌ها بر چشم‌انداز جالبی از دریای خزر مشرفند.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •