تصاویری از ماساژ مشتری در حمام ، در دوره قاجاریه

تصاویری از ماساژ مشتری در حمام ، در دوره قاجاریه

استحمام ایرانیان فراتر از کارکرد بهداشتی مرسوم، کارکردهای مختلفی داشت که بررسی و تبیین این ابعاد، می تواند ما را در فهم بهتر تاریخ فرهنگی ایران یاری رساند...

کافه تاریخ- عکس

 

استحمام ایرانیان فراتر از کارکرد بهداشتی مرسوم، کارکردهای مختلفی داشت که بررسی و تبیین این ابعاد، می تواند ما را در فهم بهتر تاریخ فرهنگی ایران یاری رساند.  فرهنگ استحمام ایرانیان در آن عهد، علاوه بر کارکرد بهداشتی، ابعاد و نقشهای چندگانه دیگری در چهار حوزه بهداشتی سلامتی، دینی، زیبایی شناختی و اجتماعی داشت که برآمده از باورهای هویت بخش و طرز معیشت بومی ایرانی-  اسلامی است.
 

دلاک هنگام کیسه کشیدن و ماساژ مشتری در حمام ، در دوره قاجاریه


 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •