مشکلات ایران و ایرانیان در عتبات عالیات در دوره قاجاری

مشکلات ایران و ایرانیان در عتبات عالیات در دوره قاجاری

حکام سلیمانیه و شهر زور بنا به معمول آن عصر اغلب از جانب پاشای بغداد و با موافقت درباره قاجار تعیین و منصوب می‌شدند و اغلب اوقات برای تعیین حکام بلاد مزبور بین پاشای بغداد و مأمورین رسمی ایران در غرب اختلاف نظر به میان می‌آمد.

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

در دوره قاجار، ایران با عثمانی نیز دارای اختلافات اساسی و مهمی بود. بخش مهمی از این اختلافات به موضوع مرزها و سرحدات دو کشور بازمی‌گشت؛ گذشته از این مواردی از اختلافات دیگر نیز وجود داشت که در مواردی با بدرفتاری سلاطین عثمانی با مردم ایران به خصوص زائران همراه بود:
«علاقه مردم شیعی مذهب ایران به زیارت مشاهد متبرکه واقع در بین‌النهرین عراق یعنی کربلا و نجف و کاظمین و مخالفت و ستمکاری حکام و دست نشاندگان متعصب و خشک مغز امپراتوری عثمانی در آن نواحی نسبت به زوار ایرانی از مسائلی بود که همواره توجه پادشاهان ایران را به خود جلب می‌کرد. وجود مراکز عشایرنشین در سرحدات دو دولت و دورویی و نفاق و سیاست مآبی بعضی از حکام محلی مثل حکام بغداد و سلیمانیه و شهر زور نیز آتش نفاق و کینه را بین دو دولت دامن می‌زد و از همه مهمتر مسئله سرحدات ایران و عثمانی بود که بعد از نبردهای دوره نادرشاه افشار و شکست‌های پی در پی سپاه عثمانی هنوز به صورت صحیح و روشن درنیامده) و دعاوی دو دولت درباره بعضی از سرحدات مثل ناحیه سلیمانیه مسکن ایلات کرد موسوم به بابان) حل نشده بود. حکام سلیمانیه و شهر زور بنا به معمول آن عصر اغلب از جانب پاشای بغداد و با موافقت درباره قاجار تعیین و منصوب می‌شدند و اغلب اوقات برای تعیین حکام بلاد مزبور بین پاشای بغداد و مأمورین رسمی ایران در غرب اختلاف نظر به میان می‌آمد.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •