لباس‌ اندرونی‌ زنان ایرانی در دوره قاجاریه

لباس‌ اندرونی‌ زنان ایرانی در دوره قاجاریه

هانری رنه‌ دالمـانی‌ یکی از جهانگردان اروپایی است که در توصیف لباس و پوشاک مردم ایران در دوره قاجاریه مطالب زیادی نوشته است. زمان سفر وی به ایران با سلطنت سه شاه قـاجار یـعنی مـظفرالدین شاه، محمد علی شاه و احمد شاه آخـرین شـاه دوره‌ قـاجار‌ هـمزمان‌ شـده است.

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

هانری رنه‌ دالمـانی‌ یکی از جهانگردان اروپایی است که در توصیف لباس و پوشاک مردم ایران در دوره قاجاریه مطالب زیادی نوشته است. زمان سفر وی به ایران با سلطنت سه شاه قـاجار یـعنی مـظفرالدین شاه، محمد علی شاه و احمد شاه آخـرین شـاه دوره‌ قـاجار‌ هـمزمان‌ شـده است. او در مورد‌ لباس‌ اندرونی‌ زنان ایرانی می‌نویسد: «زنان در خانه دو یا سه زیر جامة کوتاه می‌پوشند که تقلید از رقاصه‌های اروپائی در ایران مد‌ شده‌ است‌ و نیم تنه‌ای هم می‌پوشند کـه آن را یل‌ می‌گویند‌... آستین درازی دارد که سر آن بشکل مثلث برگشته و با مروارید زینت شده است. خانم‌ها در موقع پذیرائی از‌ مهمانان‌ پارچه‌ای‌ بکمر می‌بندند که موسوم است به چادر نماز و دنباله‌ی آن‌ روی زمین کـشیده مـی‌شود، زنان با پارچة گاز سفید آهار زده‌ای بر سر دارند که بی شباهت به‌ باشلق‌ کشیشان‌ نیست و آن را چهارقد می‌گویند». دالمانی در مورد‌ جنس‌ لباس‌ها نیز سخن گفته است و آنـها را از مـخمل، زری و تافته دانسته است و در ادامه می‌گوید‌ علاوه‌ بر‌ این لباس‌ها در تهران لباس‌های بلندی که باز از اروپا گرفته شده‌ است‌، معمول‌ شده است.  

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •