جنگ قدرت میان امام و شاه

جنگ قدرت میان امام و شاه

آیت‌الله خمینی که اکنون رهبری اسلامی بلامنازعی برتر از دیگران و از جمله آیت‌الله شریعتمداری دارد - دست برنخواهد داشت، بلکه هر چه بیشتر به منبع واقعی قدرت خود روی خواهد آورد...

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

امام با رهبری خود و علیرغم آنکه دور از وطن بود، توانست رهبری اعتراضات مردمی را به دست گیرد و به رهبر بلامنازع بسیاری از گروه‌های اعتراضی تبدیل گردد. این رهبری تا جایی بود که با جرأت می‌توان گفت جنگ سیاسی در زمان انقلاب میان امام و رژیم شاه بود. 
«اما گفتگویی جالب با یک مقام رسمی میان رتبه داشتم: «حالا یک جنگ قدرت علنی است میان آیت‌الله خمینی و ... با بی‌احترامی انگشت شست خود را به سوی عکس گریزناپذیر روی دیوار می‌گیرد و این بابا.» می‌گوید که همه چیزهای دیگر - حتی سنجابی، «مانور سیاسی و مقام طلبی است.» تردیدی ندارد که آیت‌الله خمینی - که اکنون رهبری اسلامی بلامنازعی برتر از دیگران و از جمله آیت‌الله شریعتمداری (که به نیات افراطیش مشکوک است) دارد - دست برنخواهد داشت، بلکه هر چه بیشتر به منبع واقعی قدرت خود روی خواهد آورد: همبستگی اسلامی اگر از مؤمنان بخواهد اعتصاب کنند، اعتصاب خواهند کرد (امروز نشانه‌هایی از گسترش اعتصاب کارکنان برق دیده شد).»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •