وقتی اختلاس‌ها مثل آب خوردن، رایج بود

وقتی اختلاس‌ها مثل آب خوردن، رایج بود

در دوره محمدرضا پهلوی، اختلاس‌های میلیارد ریـال و رشـوه‌های ا مـیلیون تومان به بالا هر روز و هر شب در کشور مثل آب خوردن صورت می‌گرفت.

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

گرچه دستگاه قضایی کشور در دوره رضاشاه تحت سلطه و کنترل کامل او قرار داشت و اراده مستقل از خود نداشت؛ اما این وضعیت به مراتب بهتر از دوره محمدرضا شاه بود؛ چرا که در این دوره به علت ضعف دستگاه قضایی، فساد رواج و گسترش زیادی یافت:
«دستگاه دادگستری با بودجه قلیل و کـادر مـحدود خـود در دوره رضـاشاه بسـیار مستقل‌تر و فعال‌تر و مؤثّرتر از دستگاه بی‌خاصیت و از هم در رفته و بیکاره دادگستری فعلی کشور(دوره محمدرضا) است که به همین جهت اختلاس‌های میلیارد ریـال و رشـوه‌های ا مـیلیون تومان به بالا هر روز و هر شب در این کشور مثل آب خوردن رایج است و از دادگستری و دیوان کیفر که عرض و طول آن ده‌ها برابر دوره رضاشاه شده است اصل اثری، نگرانی و وحشتی در بین نیست.»1
این نکته جای تامل بسیار دارد که وضع دادگستری در دوره محمدرضا چگونه بود که دادگستری دوره رضاشاهی که خود دزد املاک مردم بود از دوره محمدرضا بهتر بوده است؟

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •