میرزا رضا خان ارفع الدوله و همراهان وی در دیدار با صاحب منصبان اروپائی

میرزا رضا خان ارفع الدوله و همراهان وی در دیدار با صاحب منصبان اروپائی

"میرزا رضاخان" متخلص به "دانش" و ملقب به "ارفع‌الدوله" یکی از رجال اواخر عهد ناصری و مظفری که در سایه قریحه خوش و هوش خود و با استفاده از تمامی طرق متداول عصر، همچون چاپلوسی، رشوه دادن، توطئه کردن و زد و بند توانست از خانه ‌شاگردی به مقام و منصب برسد و ثروت فراوان بیندوزد.

کافه تاریخ- عکس

 

 "میرزا رضاخان" متخلص به "دانش" و ملقب به "ارفع‌الدوله" یکی از رجال اواخر عهد ناصری و مظفری که در سایه قریحه خوش و هوش خود و با استفاده از تمامی طرق متداول عصر، همچون چاپلوسی، رشوه دادن، توطئه کردن و زد و بند توانست از خانه ‌شاگردی به مقام و منصب برسد و ثروت فراوان بیندوزد. خاستگاه نسب و خاندان وی مورد اختلاف است. "احتشام‌السطنه" پدر وی را "حاج‌حسن" و از اتباع روس و مردم قفقاز می‌شمرد. "اعتمادالسلطنه" نیز معتقد بود که وی اهل "ایروان" و بیشتر از رعایای روس بود. به نوشته "مهدی ‌بامداد" وی پسر "حاج‌حسن" صراف ایروانی است که پدرش شغل صرافی مختصری داشت.

میرزارضاخان ارفع الدوله و همراهان وی ، در جریان سفر به اروپا و دیدار با صاحب منصبان اروپائی

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •