هنری از نوع منبت‌کاری

هنری از نوع منبت‌کاری

در دوره قاجاریه، هنر منبت کاری رونق زیادی یافت و بسیاری از کارهای منبت کاری به کشورهای اروپایی صادر شد.

کافه تاریخ- کافه هنر

 

هنر در عصر قاجار از رشد و تنوع زیادی برخوردار شد و علیرغم اینکه برخی از هنرهای رایج در دوران قبل از رونق افتادند؛ اما بسیاری از کارهای هنری با قوت بیشتری به کار خود ادامه داد. هنر منبت کاری یکی از این هنرهاست:
«اثاث البیت  (لوازم خانه) خاتم بسیار جالب توجهی از ایران به اروپا وارد شده که متعلق به قرن هجدهم و آغاز قرن نوزدهم می‌باشند. این اشیاء شباهت زیادی به کار‌های ایتالیائی دارند. مرکز عمده این صنعت در شیراز است و چندی است که در اصفهان هم ساختن خانم معمول شده است، این نوع موزائیک از این نظر ممتاز است که در آن قطعات کوچک عاج بکار رفته و نقشه آن هم مانند نقشه‌‌های قالی و قالیچه است. در خاتم کاری بیشتر گل‌‌های کوچک و ستاره‌‌های درخشان که از مواد مختلف ترکیب یافته‌اند دیده می‌شود یعنی قطعات کوچک منظمی ‌از نی و مس و قلع و چوب و عاج بریده و آن‌ها را در روی سطحی که قبلاً سریشم زده‌اند به ترتیب می‌چسبانند. خاتم کاری بیشتر در روی رحل و صندوقچه‌‌های کوچک و جعبه‌‌های آرایش صورت می‌گیرد و نیز ممکن است به موجب سفارش، اشیاء بزرگتری را از قبیل میز و صندلی و غیره خاتم کاری نمایند.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •