مدیر کارگزینی صهیونیستها در فرودگاه مهرآباد

مدیر کارگزینی صهیونیستها در فرودگاه مهرآباد

این گزارش شاهدی است از عمق روابط حکومت پهلوی با رژیم صهیونیستی. بنابراین گزارش وزیر مهاجرت و رئیس کارگزینی و استخدام کل آژانس یهود در فرودگاه مهرآباد تهران مورد استقبال سران یهود داخل و خارج کشور قرار گرفته است...

کافه تاریخ- سند

 

گزارش زیر شاهدی است از عمق روابط حکومت پهلوی با رژیم صهیونیستی. بنابراین گزارش وزیر مهاجرت و رئیس کارگزینی و استخدام کل آژانس یهود در فرودگاه مهرآباد تهران مورد استقبال سران یهود داخل و خارج کشور قرار گرفته است. آژانس یهود (Jewish agency) توسط بن گورین و گلدا مایر بنیان گذاری شده بود و از سال 1929م و پس از پیوستن نمایندگان سازمان جهانی صهیونیسم به آن، هدف خود را تشویق مهاجرت یهودیان به فلسطین و ساکن شدن در آنجا تعریف می‌کرد. بنابر سند حاضر، موضوع مذاکرات بت اریه در تهران «مسئله مهاجرت» بوده است. بت اریه همچنین به حوزه‌های یهودیان چند منطقه و شهر کشور سرکشی و از کلیه موسسات یهودیها و مدارس اتحاد و گنج دانش بازدید کرد. 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •