دستور ساواک مبنی بر برخورد جدی با فعالیتهای انقلابی شهید دستغیب

دستور ساواک مبنی بر برخورد جدی با فعالیتهای انقلابی شهید دستغیب

در این سند می‌خوانیم: «چنانچه سیاست دولت ایجاب کرد در سایر شهرستان‌ها شدت عمل و اعمال قدرت به عمل آید در مورد نامبرده [آیت‌الله شهید دستغیب] نیز به یکی از دو طریق زیر [می‌توان] اقدام [کرد] 1- دستگیری و اعزام به تهران به صورت غافل‌گیری 2- جلوگیری از اقدامات [ارتباط] وی با دستجات محلی...

کافه تاریخ- سند

 

سند زیر به سخنرانی‌ها و اقدامات «شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب» در سال 1342 اشاره دارد. از ویژگی مبارزه‌ی روحانیون در این سال اتخاذ مواضع متحد و یکپارچه می‌باشد. در این ماه همه‌ی وعاظ و روحانیون با شجاعت و درایت ضمن پرداختن به مسائل مذهبی، موضوعات سیاسی روز را نیز به آگاهی مردم می‌رساندند. بر اساس این سند آیت‌الله شهید دستغیب در شیراز فعالیت تبلیغی شدیدی را آغاز کرده و ساواک خواستار برخورد جدی با ایشان شده است. در این سند می‌خوانیم: «چنانچه سیاست دولت ایجاب کرد در سایر شهرستان‌ها شدت عمل و اعمال قدرت به عمل آید در مورد نامبرده [آیت‌الله شهید دستغیب] نیز به یکی از دو طریق زیر [می‌توان] اقدام [کرد] 1- دستگیری و اعزام به تهران به صورت غافل‌گیری 2- جلوگیری از اقدامات [ارتباط] وی با دستجات محلی

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •