ناامنی که روسها از جانب ایران احساس می کردند

ناامنی که روسها از جانب ایران احساس می کردند

وقتی که قرارداد مربوط به استخدام مستشاران نظامی امریکا در ارتش ایران مشهور به «قرارداد جم - آلن» در ۱۴ مهر 1326 امضاء شد، شوروی‌ها آن را بشدت به باد حمله گرفتند و در یادداشت مورخ ۱۱ بهمن ۱۳۲۶ نیز اعتراض کردند که چون هر گونه آموزش ارتش ایران به مستشاران آمریکایی واگذار شده است، در نتیجه ایالات متحد موقعیت ممتازی در ایران بدست آورده است...

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

بعد از حوادث آذربایجان و نقش مستقیم شوروی در ایجاد آشوب در این منطقه، روابط ایران و شوروی بسیار تیره شد. گرچه این حادثه با شکایت ایران از این کشور در نهایت به نفع ایران خاتمه یافت و مداخله شوروی در امور ایران محکوم شد؛ اما این کشور همچنان با دخالت در برخی از مسائل داخلی کشور، به رویه قبلی خود ادامه داد:
«در ماه‌های بعد تیرگی روابط بین دو کشور به منتها درجه رسید. دولت شوروی یک سلسله یادداشت‌های تهدیدآمیز فرستاد و ایران را متهم کرد که خاک خود را به پایگاهی برای حمله به شوروی مبدل ساخته است و با اشاره به مواد ۵ و ۶ عهدنامه دوستی ۱۹۲۱، دولت ایران را تهدید کرد که قشون وارد خاک ایران خواهد کرد و مناسبات سیاسی بین دولتین را قطع خواهد نمود. ضمناً بازرگانی خود را به حداقل کاهش داد و خط کشتیرانی باکو - انزلی را تعطیل کرد و قسمتی از تأسیسات شیلات شمال را برچید و مبارزه تبلیغاتی شدیدی را علیه رژیم ایران آغاز نمود. تبلیغات شوروی علیه ایران بر دو پایه بود: میلیتاریسم و مستشاران امریکایی. وقتی که قرارداد مربوط به استخدام مستشاران نظامی امریکا در ارتش ایران مشهور به «قرارداد جم - آلن» در ۱۴ مهر 1326 امضاء شد، شوروی‌ها آن را بشدت به باد حمله گرفتند و در یادداشت مورخ ۱۱ بهمن ۱۳۲۶ نیز اعتراض کردند که چون هر گونه آموزش ارتش ایران به مستشاران آمریکایی واگذار شده است، در نتیجه ایالات متحد موقعیت ممتازی در ایران بدست آورده است و ارتش ایران دیگر یک ارتش مستقل نیست بلکه تحت نفوذ آمریکاییان قرار دارد. یادداشت من بور نگرانی دولت شوروی را از تأسیسات نظامی در مرزهای آن کشور تحت نظر افسران امریکایی ابراز می‌داشت و انعقاد قرارداد مزبور را مغایر با عهد نامه دوستی ۱۹۲۱ می‌شمرد و اظهار امیدواری می کرد که ایران هر چه زودتر به این وضع غیر عادی خاتمه بدهد.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •