درخواست شاه از کندی جهت مسافرت به ایران

درخواست شاه از کندی جهت مسافرت به ایران

این سند به نامه وزیردربار به اردشیر زاهدی سفیر ایران در واشنگتن : اعلام موافقت شاه با ورود کندی به ایران و ملاقات با نامبرده در موقع شکار اشاره دارد. گفتنی است که اردشیر زاهدی دو دوره سفارت ایران در امریکا در فواصل سالهای اسفند 1338تا اسفند 1340 و اسفند 1351 تا دی‌ماه 1357 را عهده دار بوده است...

کافه تاریخ- سند

 

این سند به نامه وزیردربار به اردشیر زاهدی سفیر ایران در واشنگتن : اعلام موافقت شاه با ورود کندی به ایران و ملاقات با نامبرده در موقع شکار اشاره دارد. گفتنی است که اردشیر زاهدی دو دوره سفارت ایران در امریکا در فواصل سالهای اسفند 1338تا اسفند 1340 و اسفند 1351 تا دی‌ماه 1357 را عهده دار بوده است. بدون شک سفارتخانه ایران در امریکا در دومین دوره سفارت اردشیر زاهدی، جنجالی ترین نمایندگی سیاسی ایران در نزد کشورهای خارجی بود. علاوه بر فساد اخلاقی شخص اردشیر زاهدی و برگزاری ضیافتهای غیراخلاقی در مکان سفارتخانه، افزایش بی رویه بودجه سفارت ایران و عریض و طویل شدن سازمانی و ساختاری سفارت در این سالها، سفارتخانه ایران تبدیل به یک کانون مهم بازیها و زد و بندهای سیاسی گردید و اردشیر زاهدی به جایگاه مشاوره ویژه شخص شاه در حوزه روابط خارجی و به ویژه ارتباط با امریکا تبدیل گردید

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •