تاسیس مرکز نگهداری از کودکان معلول برای میهمانان سرشناس خارجی

تاسیس مرکز نگهداری از کودکان معلول برای میهمانان سرشناس خارجی

با کمال ناباوری به این حقیقت تلخ دست یافتم که هدف از تاسیس مرکز نگهداری از کودکان معلول یا تمام امتیازاتش من جمله ساختمان زیبا و مدرن و وسایل مفید و گرانقیمت چیزی جز یک نمایشگاه برای دیدار میهمانان سرشناس خارجی نبوده است.

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

حکومت پهلوی کارهای نمایشی را بسیار در دستور کار قرار می داد. در این میان فرح دیبا پیشگام بود. خیریه ها و از جمله مرکز نگهداری کودکان معلول او از جمله همین ویترین ها بودند:
«یکی از اهداف تاسیس مرکز نگهداری کودکان معلول، بهره گیری از وسایل بسیار پیشرفته برای توان بخشی به کودکان معلول و دلگرمی دادن به آنان برای فعالیت و انجام کارهای مختلف بود. به همین خاطر نیز امکانات و دستگاه های گرانقیمتی برای استفاده معلولین فراهم شده بود... با گذشت مدتی از عمر مرکز کودکان معلولی که با این گونه وسایل آموزش می دیدند به حداقل ممکن رسید و متعاقب آن نیز با کمال ناباوری به این حقیقت تلخ دست یافتم که هدف از تاسیس مرکز نگهداری از کودکان معلول یا تمام امتیازاتش من جمله ساختمان زیبا و مدرن و وسایل مفید و گرانقیمت چیزی جز یک نمایشگاه برای دیدار میهمانان سرشناس خارجی نبوده است.»
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •