فراماسون‌ها برای سرکوب انقلاب کمین می‌کنند

فراماسون‌ها برای سرکوب انقلاب کمین می‌کنند

حضور سربازان بختیاری و سربازان یپرم خان به دستور قوام‌السلطنه حکایت از عزم جزم فراماسون‌ها در سرکوبی انقلابیون اصیل داشت...

کافه تاریخ- اخبار تاریخی
 

مجلس اول گرچه به مجلس تنازع و کشمکش میان مشروطه‌خواهان و مخالفان آن تبدیل شد؛ اما در مواردی نیز با همگرایی و موافقت گروه‌های مخالف همراه بود. با این حال موافقت و همگرایی به وجود آمده چندان به طول نمی‌کشید و هر بار به بهانه‌ای تبدیل به جنگ و اختلافی جدید می‌شد:
«در ٢٨ رجب با وساطت نمایندگان مجلس بین سرداران و ارکان دولت موقتاً آرامش برقرار می‌گردد شرایط تفاهم فیمابین سرداران و ارکان دولت عبارت بود از: ١.عفو و اغماض از آنچه پیش از این در بین خودمان بوده و گذشته است. ٢. مساعدت با دولت مشروطه در صورت لزوم در دفع مواد فساد و اطاعت صرف از قوانین موضوعه مملکت. ٣.تمکین از احکام دولتی از نزع اسلحه از دست کسانی که اجازه حمل اسلحه ندارند. موافقت و یک جهتی فیمابین افراد سرداران و رؤسای ملی محمدولی سپهدار اعظم، نجف قلی صمصام‌السلطنه، علیقلی بختیاری سردار اسعد، باقر سالارملی، عبدالحسین سردار محیی، ضرغام السلطنه، غلامحسین سردارمحتشم، ستار سردار ملی. در همین روز دستور اکید صادر می‌شود که افراد مسلح سلاح خود را به وزارت جنگ تحویل دهند. در شرایطی که خلع سلاح کامل جهت حفظ امنیت کشور کاملاً ضرورت داشت عملکرد بد مأمورین جمع‌آوری سلاح و گزینشی عمل کردن آنها موجب استنکاف مجاهدین آذربایجانی و دسته معزالسلطان از تحویل سلاح شده محرکین فتنه و فساد که به دنبال بهانه‌ای می‌گشتند تا در پی قتل سیدعبداالله زهرچشم نهایی را از کسانی که با آنان همراهی نداشتند را بگیرند مجاهدین را که در پارک اتابک  محل اقامت ستارخان  پناه گرفته بودند محاصره می‌نمایند. حضور سربازان بختیاری و سربازان یپرم خان به دستور قوام‌السلطنه حکایت از عزم جزم فراماسون‌ها در سرکوبی انقلابیون اصیل داشت.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •